Követelmények

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége

Kötelező megjelenni minden gyakorlaton. Kettőnél több igazolatlan hiányzás esetén (az első két hetet kivéve) a kurzus nem teljesítettnek minősül. Az igazolatlan hiányzások nem eshetnek számonkérések időpontjára.

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén

A távolmaradás időpontjára szóló orvosi igazolás, melyet a gyakorlatvezetőnek kell bemutatni a távolmaradás okának megszűnését követő első tanórán vagy a gyakorlatvezető fogadóóráján.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyik) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége

A félév során 5 zárthelyi dolgozat kerül megírásra, amiből 3 darab egy-egy 20 perces röpdolgozat (3*10 pont) és 2 darab egy-egy 90 perces zárthelyi nagy dolgozat (amelyből az első 25 pontos, a második 45 pontos). Ezen kívül a gyakorlat teljesítésének feltétele egy darab kötelező program megvalósítása és beadása, amelyet a hallgatók egymás között értékelnek ki, ahol a kiértékelésben való részvétel is kötelező. Ezen kívül a gyakorlatok anyagához kapcsolódóan összesen 8 darab BIRÓ házi feladatból legalább 6 feladatot teljesíteni kell a gyakorlat teljesítéséhez. (BIRÓ-n értjük mindazokat az egyetemi szervereket, amiken a biro keretrendszer fut, függetlenül ezek tényleges címétől. Az egyszerűség kedvéért a továbbiakban csak BÍRÓ módon hivatkozunk rá.)

Röpdolgozatok

3 darab 10 pontos röpdolgozat:

 1. röpdolgozat időpontja: 2022.02.28-i hét
 2. röpdolgozat időpontja: 2022.03.21-i hét
 3. röpdolgozat időpontja: 2022.04.25-i hét

Zárthelyi dolgozatok

2 darab zárthelyi dolgozat, 25 és 45 pontosak:

 1. zárthelyi dolgozat időpontja: 2022.03.28-i hét
 2. zárthelyi dolgozat időpontja: 2022.05.02-i hét

Kötelező program

A félév teljesítésének feltétele egy kötelező program megírása és megadott számú véletlenszerűen kiválasztott hallgató programjának értékelése egy peer review eszközben. A peer review eszköz lényege, hogy a hallgatók beadnak egy-egy megoldást egy feladatra, majd mindenki átnézi, kijavítja és értékeli meghatározott számú más hallgató feladatát. A kiértékelés szempontjai és módja előre rögzítettek. A kötelező program elfogadása egyszer függ magától a kötelező programtól, és függ a kiértékelés minőségétől is. A kötelező program teljesítésének pontos felételeit a kötelező program leírásával együtt tesszük közzé. Ha valaki nem ért egyet a peer review során kapott pontszámával, akkor részletes írásbeli indoklással kérheti annak felülbírálását a gyakorlatvezetőktől.

A feladat beadásának határideje: 2022.04.17. 23:59:00 Mások feladatainak értékelési határideje: 2022.05.01. 23:59:00

Házi feladatok

A BÍRÓ-n közzétett házi feladatok segítik megismerni azt a módszert, amivel a nagy zárthelyi dolgozatok kiértékelésre kerülnek, emellett pedig segítik feldolgozni a gyakorlatok tananyagát is. A közzétett 8 házi feladat közül legalább 6 feladatot teljesíteni kell ahhoz, hogy a gyakorlat sikeres lehessen. Ennek hiányában a szerzett pontszámoktól függetlenül a gyakorlat teljesítése sikertelen. Egy feladatot akkor tekintünk teljesítettnek, ha az adott feladatra kapható pontszámok felét elérte a hallgató.

A házi feladatok beadásának határideje: az adott feladat kihirdetését követő vasárnap 23 óra 59 perc.

Pótlás

Azok pótolhatnak, akik igazoltan nem tudták megírni valamelyik zárthelyi dolgozatot. Röpdolgozatok pótlásának időpontja: gyakorlatvezetővel egyeztetve. Zárthelyi dolgozatok pótlásának időpontja: a szorgalmi időszak utolsó hetében, az arra kijelölt időpontokban lehet. A házi feladatok és a kötelező program nem pótolhatóak, mint ahogy a kötelező programok bírálata sem.

Javítás

Azok javíthatnak, akik nem érték el valamelyik részteljesítésből a minimumot, viszont a házi feladatok és a kötelező program követelményeit teljesítették. A javító az egész félévi anyagból van összeállítva. Érvényteleníti az addig megírt zárthelyi dolgozatokat, röpdolgozatokat. A javító dolgozat akkor sikeres, ha a hallgató a dolgozat pontszámának legalább felét eléri, ekkor a gyakorlatra elégséges (2) osztályzatot kap. Időpontja: a szorgalmi időszak utolsó hetében, az arra kijelölt időpontokban lehet.

Évközi teljesítések szorgalmi időszak utáni javítása, pótlása nem lehetséges.

Védés

A gyakorlatvezető a félév során bárkitől kérheti a beadott munkák szóbeli védését is. Ebben az esetben a hallgatónak hitelt érdemlően, szóban kell bebizonyítania, hogy a beadott munka a sajátja. A szóbeli védés alkalmával az eredeti pontszám felülbírálásának jogát fenntartjuk! Amennyiben a hallgató a saját beadott munkájának működésével nincs tisztában, vagy nem hajlandó megvédeni a beadott munkáját, akkor a gyakorlat teljesítése elégtelen (1), amit nem lehet se pótolni, se javítani.

A félév teljesítésének követelményei

 • Legalább 50%-os röpdolgozat összpontszám.
 • Legalább 50%-os ZH összpontszám.
 • Határidőre beadott megfelelő színvonalú kötelező program, továbbá más hallgatók programjainak megfelelő minőségű értékelése.
 • Legalább 6 darab elfogadott BIRÓ házi feladat határidőre történt megoldása, benyújtása.

Mind a röpdolgozatoknál, mind a ZH-k esetében az összegzett pontoknak kerekítés nélkül el kell érnie az összpontszám felét. Ha ez teljesül, akkor az adott terület részpontszámát a kerekítés szabályainak megfelelően kerekítjük.

Az osztályzat kialakításának módja

Röpdolgozatok: max. 30 pont ZH-k: max. 70 pont Összesen: max. 100 pont

Ponthatárok

 • 0-49 elégtelen (1)
 • 50-62 elégséges (2)
 • 63-75 közepes (3)
 • 76-88 jó (4)
 • 89-100 jeles (5)

Csalás/Plágium

Mind a BÍRÓ feladatoknál, mind a kötelező programoknál a beérkezett megoldásokat összehasonlítjuk, és szűrjük a hasonlóságot a hallgatók munkái között. Amennyiben az összehasonlítás alapján a másolás ténye beigazolódik, valamennyi érintett hallgató adott feladatának teljesítését töröljük.

A számonkérés során felhasználható segédletek

A számonkérések során semmilyen segédlet nem használható.

Ajánlott irodalom

 • Kathy Sierra, Bert Bates: Head First Java: A Brain-Friendly Guide, 2nd Edition, 2005. (magyar címe: Agyhullám: ​Java)
 • Krishna Rungta: Learn Java in 1 Day: Complete Beginners Guide (2016) Joshua Bloch: Effective Java: A Programming Language Guide (Java Series), 2nd Edition, 2008. (magyar címe: Hatékony ​Java)
 • Cay S. Horstmann: Core Java SE 9 for the Impatient 2nd Edition, 2017. Tarczali Tünde: UML diagramok a gyakorlatban, Typotex Kiadó, 2011. http://tananyagfejlesztes.mik.uni-pannon.hu/images/stories/vegleges_tananyagok/TARCZALI_UML_DIAGRAMOK/UML%20diagramok.pdf
 • Angster Erzsébet: Objektumorientált tervezés és programozás: JAVA, 1. kötet, 3. kiadás, 4KÖR Bt., 2003
 • Angster Erzsébet: Objektumorientált tervezés és programozás: JAVA, 2. kötet, 2., átdolgozott kiadás, 4KÖR Bt., 2004
 • Rogers Cadenhead: Tanuljuk meg a Java programozási nyelvet 24 óra alatt. Kiskapu Kiadó, 2006.
 • Benkő Tiborné, Tóth Bertalan: JAVA. ComputerBooks, 2005.
 • Dr. Kondorosi Károly, Dr. László Zoltán, Dr. Szirmay-Kalos László: Tanuljuk meg a Java programozási nyelvet 24 óra alatt, Computer Books, 1999

A nem hivatalos egyetemi címről (...@stud.u-szeged.hu) küldött levelek semmisnek minősülnek és azokra nem válaszolunk.


Utolsó frissítés: 2022-03-16 08:55:57