Kihagyás

UML

Az előadás videója elérhető a itt.

Bevezetés

Az UML (Unified Modeling Language) magyarul annyit jelent, hogy egységesített modellező nyelv. Azért nyelv, mert egy nyelvezetet biztosít vizuális dokumentáció készítéséhez. Az általa definiált elemek, kapcsolatok, diagramok, stb. bizonyos szintaktikai és szemantikai szabályok összességének felelnek meg, mint minden más nyelv esetében is. Egy vizuális nyelv esetében a szintaktika a grafikus kinézetet jelenti, a szemantika meg a megjelenített elemeknek értelmezést ad és további szabályokat definiál. Az UML egységesített, mert számos korábban meglévő nyelv ötvözésével keletkezett, azokból kiragadva a legjobb tulajdonságokat. Az UML egyik legfontosabb jó tulajdonsága éppen ez, ugyanis hatalmas tapasztalati tudásra épít. Ezáltal nyugodtak lehetünk afelől, hogy a nyelv alkalmazásával csakis nyerhetünk. Az UML nem egy cég által kifejlesztett és jól eladott termék, hanem egy megbízható, és jól bevált módszer.

Az UML olyan rendszerek kezelésére alkalmas, amelyek nagy mértékben szoftver alapúak (elvileg nem szoftver-jellegű elemek is használhatók). Konkrétan, ezen rendszerek elemeinek:

 • vizualizálására,

 • specifikálására,

 • létrehozására,

 • dokumentálására használatos.

A teljes UML dokumentáció elérhető a http://www.uml.org címen.

Az UML előnyei

Az UML nyílt szabványnak tekinthető, a hivatalos specifikációjáért egy komoly testület, az Object Management Group (OMG) felelős, amely mögött számos neves intézmény áll, mint pl. Rational, HP, IBM, Microsoft, Oracle, Platinum, TI, Sun, DEC, Compaq, stb. 2005 óta az UML nyelv az ISO által is szabványként van elismerve (jelenlegi szabány száma: ISO/IEC 19505-2:2012). Ezen kívül, a nyelvet támogató szoftver-eszközök skálája is egyre bővül (pl. Rational Rose, Microsoft Visual Studio, Microsoft Visio, GDPro, Telelogic Tau, dia, stb.).

Az UML-nek számos nyilvánvaló előnye van, ezek közül néhány:

 • Könnyű elsajátítani, de ugyanakkor tetszőleges bonyolultságú modelleket is lehet vele készíteni, különböző kifinomult technikák segítségével.
 • Mindössze 10-20% -a van használva az esetek 80-90%-ában, ami azt jelenti, hogy általában nem szükséges a teljes specifikációt ismerni, csak annak egy jól körülhatárolható részét.
 • Implementációtól független tervezést tesz lehetővé.
 • Teljes szoftverfejlesztési életciklust támogatja.
 • Különböző alkalmazás területeken használható, alkalmazható: üzleti, valós idejű, beágyazott, stb.

Modell, nézet, diagram

Mielőtt az UML részleteiben elmerülünk, pár alapvető kifejezést pontosítsunk a könnyebb érthetőség végett:

 • A modell egy rendszer (bonyolult probléma vagy szerkezet) absztrakciója, amely a megértést és a kezelhetőséget célozza. A modell az adott rendszert egy bizonyos absztrakciós szinten teljes mértékben leírja.
 • A rendszernek lehetnek nézetei. Az egyes nézetek a rendszert más-más szemszögből világítják meg, más-más oldalról mutatják. Az architektúra 4+1 nézete egy általános leírást ad a lehetséges nézetekre, amelyek persze adott esetben kiegészíthetőek más nézetekkel.
 • A diagramok a modell különböző vetületei valamely résztvevő szemszögéből, és így egy részleges reprezentációja lesz a rendszernek, amely azonban szemantikailag konzisztens a többi nézettel.

Diagramok

A diagramokat csoportosíthatjuk az alapján, hogy a rendszer statikus, vagy dinamikus elemei közötti kapcsolatokat írják le.

UML diagrammok

A fenti építőkövek segítségével nagyon sok szempontból leírható a modellezni kívánt rendszer. Általában három csoportra osztják a modellezés mibenlétét (és ezáltal a használt elemeket és diagramokat):

 • Szerkezeti modellezés. Ez a fajta modellezést a rendszer szerkezetének leírásánál használják. Jellemző diagramok az osztály-, objektum-, komponens- és telepítési diagram.
 • Használati eset modellezés. A rendszer viselkedésének leírására alkalmas ahogyan az kívülről látszik. Használati diagram használatos.
 • Viselkedési modellezés. A rendszer (futás közbeni) viselkedésének leírásakor modellezünk ily módon.

Számunkra ebből a felsorolásból az objektum és osztálydiagramok lesznek azok, amelyek segítségével bemutatjuk az objektum orientált nyelvek (és így a Java) alapjait.


Utolsó frissítés: 2022-03-16 08:55:57