Kihagyás

Követelmények

Követelmények

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége

Az előadások látogatása nem kötelező, de az elhangzott tananyag ismerete szükséges a gyakorlatok teljesítéséhez. Minden előadást követően egy CooSpace tesztet teszünk elérhetővé, amely kérdései kapcsolódnak az adott hét előadásának anyagához. Egy adott teszt akkor kerül elfogadásra, ha azt legalább 80%-osan kitöltötte a hallgató (többször kitölthető a teszt). Minden teszt kitöltésének határideje a teszt kihirdetési hetének vasárnap 23 óra 59 perce.

A vizsgán való részvétel feltétele

A vizsgára az a hallgató bocsájtható, aki a tárgy gyakorlatát legalább elégséges szinten teljesítette és az előadáshoz kapcsolódó tesztekből legalább 8-at teljesített.

Ponthatárok

 • 0-49 elégtelen (1)
 • 50-62 elégséges (2)
 • 63-75 közepes (3)
 • 76-88 jó (4)
 • 89-100 jeles (5)

A számonkérés során felhasználható segédletek

A számonkérések során semmilyen segédlet nem használható.

Előadáshoz kapcsolódó tananyag elérhetősége

A https://okt.sed.hu/ oldalon minden kapcsolódó tanagyag elérhető.

Ajánlott irodalom

 • Kathy Sierra, Bert Bates: Head First Java: A Brain-Friendly Guide, 2nd Edition, 2005. (magyar címe: Agyhullám: ​Java)
 • Krishna Rungta: Learn Java in 1 Day: Complete Beginners Guide (2016)
 • Joshua Bloch: Effective Java: A Programming Language Guide (Java Series), 2nd Edition, 2008. (magyar címe: Hatékony ​Java)
 • Cay S. Horstmann: Core Java SE 9 for the Impatient 2nd Edition, 2017.
 • Tarczali Tünde: UML diagramok a gyakorlatban, Typotex Kiadó, 2011. http://tananyagfejlesztes.mik.uni-pannon.hu/images/stories/vegleges_tananyagok/TARCZALI_UML_DIAGRAMOK/UML%20diagramok.pdf
 • Bruce Eckel: Thinking in Java
 • Angster Erzsébet: Objektumorientált tervezés és programozás: JAVA, 1. kötet, 3. kiadás, 4KÖR Bt., 2003
 • Angster Erzsébet: Objektumorientált tervezés és programozás: JAVA, 2. kötet, 2., átdolgozott kiadás, 4KÖR Bt., 2004
 • Rogers Cadenhead: Tanuljuk meg a Java programozási nyelvet 24 óra alatt. Kiskapu Kiadó, 2006.
 • Benkő Tiborné, Tóth Bertalan: JAVA. ComputerBooks, 2005.
 • Dr. Kondorosi Károly, Dr. László Zoltán, Dr. Szirmay-Kalos László: Tanuljuk meg a Java programozási nyelvet 24 óra alatt, Computer Books, 1999

A nem hivatalos egyetemi címről (...@stud.u-szeged.hu) küldött levelek semmisnek minősülnek és azokra nem válaszolunk.


Utolsó frissítés: 2022-03-16 08:55:57