Kihagyás

Követelmények

Általános információk

Oktató: Balogh Gergő, geryxyz@inf.u-szeged.hu
e-mail-ek tárgy: [oprend]
pl.: „[oprend] segítség a VM telepítéshez”, „[oprend] kérdés a követelményekkel kapcsolatban”
Tanszékcsoporti leírás: http://www.inf.u-szeged.hu/oktatas/kurzusleirasok/IM311.xml

Foglalkozásokon való részvétel

Az előadás és a gyakorlat látogatása nem kötelező, de az elhangzott anyag pótlólagos beszerzése a hallgató felelőssége. Az gyakorlatról vagy az előadásról való hiányzás nem mentesít az ott elhangzó követelmények betartása valamint a feladatok elvégzése alól. Vizsgáról való távollét igazolásánál a TVSZ szerint kell eljárni.

Előadás értékelése

Az előadáson szerezhető összesen 100p (Kollokvium, min. 40p). A vizsgára jelentkezés előfeltétele a gyakorlat sikeres teljesítése. Elégtelen minősítést kap az a hallgató, aki nem éri el valamelyik minimum pontszámot, illetve összpontszáma 40 alatt van.

Egyébként az érdemjegy az alábbi táblázat alapján kerül megállapításra:

tól ig jegy
85 100 5
70 84 4
55 69 3
40 54 2

Gyakorlat értékelése

Pontozás

A gyakorlaton öszesen 100p szerezhető. Elégtelen minősítést kap az a hallgató, aki nem éri el valamelyik minimum pontszámot, illetve összpontszáma 40 alatt van.

Egyébként az érdemjegy az alábbi táblázat alapján kerül megállapításra:

tól ig jegy
85 100 5
70 84 4
55 69 3
40 54 2

Számonkérések

Szorgalmi, órai feladatok (nincs min. – max. 10p)

Elégtelen jegy esetén nem vesszük figyelembe.

Kapcsolódó programok és szolgáltatások gyüjtése

Az órai munka elvégzése mellett pluszpont szerezhető az alábbiak szerint, amennyiben a hallgató (a Coospace-n megadott módon) érdekes az oktatással és a tanítással kapcsolatos programokat és szolgáltatásokat javasol. Csak akkor jár érte plusz pont, ha az adott programról az adott információ még nem szerepel ebben a gyüjteményben vagy a tananyagban. A pluszpont odaítélése a javaslat átnézése után történik, melyet a gyakorlatvezető végez és figyelembe veszi annak minőségét, kidolgozottságát és más számára való használhatóságát.

A pluszpontok az alábbi táblázat szerint járnak, amennyiben a beadott javaslat minősége megfelelő.

Program vagy szolgáltatás neve(előzők és) Hivatalos weboldal(előzők és) Rövid leírás(előzők és) Szemléltető példa
Új (nincs a gyüjteményben és a Coospace-n sem) 2 pont 3 pont 5 pont 8 pont
Idei (nincs a gyüjteményben és de hiányos javaslat érkezett a Coospace-n) 1 pont 3 pont 5 pont 8 pont
Hiányos (megtalálható a gyüjteményben, de hiányzik bizonyos adat) 1 pont 2 pont 5 pont 8 pont
Elavult (megtalálható a gyüjteményben, de bizonyos információk már elavultak róla) 1 pont 2 pont 4 pont 8 pont
Program vagy szolgáltatás neve
Formátum: neve (gyártó/forgalmazó)
A program vagy szolgáltatás pontos neve a megfelelő gyártó vagy forgalmazó pontos megnevezésével. Pl.: Windows 10 (Microsoft)
Hivatalos weboldal
Fromátum: publikus URL
A program hivatalos weboldal, melyet a gyártó vagy a forgalmazó készített és/vagy üzemeltet. Pl.: https://www.microsoft.com/hu-hu/windows/features?activetab=feature-pivot%3aprimaryr2
Rövid leírás
Fromátum: magyar nyelvű folyó szöveg, Markdown
Rövid 1-3 bekezdéses leírás, amely bemutatja a program vagy szolgáltatás főbb funkcióit és röviden ismerteti, hogy hogyan kapcsolódik az oktatáshoz.
Szemléltető példa
Fromátum: magyar nyelvű folyó szöveg, Markdown
Megfelelően tagolt legfeljebb 2 oldalas, minnél konkrétabb gyakorlati példa a program vagy a szolgáltatás alkalmazására oktatás és tanítás közben.

Zárthelyi dolgozat (min. 15p – max. 40p)

A zárthelyi dolgozatot az utolsó héten írjuk. Javítási lehetőség előre egyeztetett időpontban min. pontért. A dolgozatban a gyakorlaton és az előadáson leadott tananyag kerül számonkérésre.

Projektmunka (min. 25p. – max. 60p)

A félév során egy feladatsort kell összeállítani közép vagy általános iskolás tanulók számára a kurzus keretében oktatott technológiák és módszerek felhasználásával. A projektmunka egyénileg teljesítendő. A téma szabadon választható.

Témaválasztás

A félév első felében (előrre kihirdetett határideig) a gyakorlatvezetőnek kell feltölteni a Coospace-re a választott projektmunka témáját és egy legalább egy maximum két oldalas, PDF formátumú dokumentumban ismertetni a választott feladatot. A téma csak a visszaigazolás esetén minősül elfogadottnak.

A témaválasztás leírásában az érthetőség kedvéért megfelelően tagolt folyó szövegben részletezni kell a következőket.

 • Melyik korosztálynak szólnak a feladatok?
 • Órai vagy tanórán kívüli feladatok?
 • Melyik tanórára készültek a feladatok?
 • Melyik témához készültek az adott feladatok?

Leadandók és fromai követelmények

A feladat megvalósítása során leadandók a következők.

Összefoglaló dokumentum

Formátum és fájlnév: HallgatóNeve_projektmunka2021.pdf, pl.: BaloghGergő_projektmunka2021.pdf
Stílus: az érthetőség kedvéért megfelelően tagolt folyó szöveg, szükség esetén képekkel illusztrálva
Beadás módja: Coospace feladat

A leírás célja, hogy a hallgató számot adjon arról, hogy a kurzushoz kapcsolódó anyagot a gyakorlati alkalmazáshoz szükséges mértékben elsajátította. A dokumentumban koncentráljunk az egyes digitális és informatikai rendszerek bemutatására, a felhasznált eszközök és megoldások technikai részleteinek ismertetésére is.

Fejléc

 • Hallgató neve
 • Hallgató szakja
 • Hallgató Neptun kódja
 • Hallgató egyetemi e-mailcíme

Tartalma

 • A feladatsort általánosan összefoglaló és célját ismertető rövid leírás (0.5 - 1 oldal)
 • Az egyes feladatokat részletesen bemutató leírás (1-2 oldal feladatonként)
 • A feladatok órai megvalósításához szükséges (a leírás alapján reprodukálható legyen a környezet és a feladatok)
  • programok elérhetősége (ahol lehetséges kattintható linkkel)
  • telepítési utasítások
  • a programok beállításainak leírása (minden ami az alap telepítésen kívül szükséges)
  • az operációs rendszer beállításainak leírása (minden ami az alap telepítésen kívül szükséges)
  • az informatikai és analóg környezet előállításához szükséges instrukciók
Kapcsolódó fájlok és kiegészítő anyagok

Formátum és fájlnév:

 • HallgatóNeve_projektmunka2021 (mappa) ebben feladatSorszám_feladat (mappa), pl.: BaloghGergő_projektmunka2021/1_feladat
 • HallgatóNeve_projektmunka2021 (mappa) ebben általános (mappa), pl.: BaloghGergő_projektmunka2021/általános

Stílus: feladatonként almappákba csoportosítva, az Összefoglaló dokumentum megfelelő helyén hivatkozva
Beadás módja: Google Drive megosztás (legalább javaslat jogosultsággal), az eléréshez szükséges link az Összefoglaló dokumentum megfelelő helyén beillesztve

Tartalma

 • A feladatok órai megvalósításához szükséges (a leírás és a megadott anyagok alapján reprodukálható legyen a környezet és a feladatok)
  • konfigurációs fájlok
  • az informatikai és analóg környezet előállításához szükséges egyéb segédanyagok (pl. képek, kódok, regisztráció, megosztás, ...)
  • példa fájlok
  • üres keretek, pl. mappa szerkezetek, kitöltendő dokumentum sablonok, stb.
A feladatok végrehajtását demonstráló videó(k)

Formátum és fájlnév: videó felvételek és/vagy képernyő felvétel, szükség esetén szóban elmondott magyarázatokkal

 • Operácis rendszerek az iskolában projekt munka 2021 (lejátszási lista neve)
 • feladatSorszám. feladat végrehajtásának illusztrálása (videó címe), _pl.: 1. feladat végrehajtásának illusztrálása
 • feladatSorszám. feladat végrehajtásának magyarázata (videó címe) (ha szükséges), _pl.: 1. feladat végrehajtásának magyarázata

Stílus: feladatonként elkülönített videók, az Összefoglaló dokumentum megfelelő helyén hivatkozva és közös lejátszási listába gyüjtve
Beadás módja: YouTube feltöltés (legalább linkkel megtekinthető jogosultsággal), az eléréshez szükséges link az Összefoglaló dokumentum megfelelő helyén beillesztve

Tartalma

 • Legalább 3 feladatot bemutató videó(k) (összesen minimum 20, maximum 30 perc)
  • telefonnal rögzíthető
  • képernyő kép rögzítésére az OBS ajánlott, de más is használható a tanuló felelősségére
  • nem kell a feladatok hosszabb szakaszait teljesen végrehajtani, de be kell mutatni azok végrehajthatóságát és a folyamat lépéseit
  • ajánlott egyetlen összefüggő videó fájl készítése, de több részben is lehet, utóbbi esetben a videók közötti kapcsolatokat egyértelműen jelölni kell
  • a videókat a YouTube-ra kell feltölteni, de nem kell publikusnak lenniük, elég a link alapú elérés biztosítása
  • videó vágásra használható az ingyenes Blender szoftver, de a videó fájlok szerekesztése nem kötelező

Értékelés

A projektmunka során az elküldött téma teljesítése kerül számonkérésre.

 • Az operációs rendszer egyéb környezeti körülmény szabadon választható
 • A projektmunkát legkésőbb utolsó kurzus alkalmon be kell mutatni, az óra idejében. A bemutatás célja, hogy a gyakorlatvezető meggyőződjön róla, hogy a hallgató készítői ismeretekkel rendelkezik a leadott anyagról.
 • A bemutató történhet saját laptopon is
Elégséges követelmények (minimum pontért)
 • Saját munka: a projektmunka összeállítása önállóan történik, nem hasonlíthat senki más projektmunkájára. Ennek ellenőrzése leadás után, illetve bemutatáskor történik.
 • Specifikációhelyes környezet: a témakiírásban megjelölt feladatot látja el. Valamennyi, a témában megjelölt alkalmazás, szolgáltatás telepítésre került.
 • Legalább 5 különböző a kurzus keretében bemutatott technológia és módszer felhasználásra kerül. A technológiák listáját a tananyag lista legalsó pontjai (a fa struktúra leveli) adják, kivéve a történeti áttekintéseket.
 • A felhasznált technológiák és módszertanok "célnak megfelelő" használata, pl.: ne szerkesszünk térképet Word-ben
 • Legalább 5 feladat megtervezése.
 • A feladatok legyenek összefüggőek valamilyen szempont szerint
Egyéb követelmények (max. pontért)
 • Kidolgozás minőség pl.: alkalmazások, szolgáltatások bekonfigurálásának szintje
 • Minta környezet teljessége, a témának megfelelő minták létrehozása
 • Dokumentáció részletessége, pl.: a környezet bemutatása, példák, screenshotok, felhasználást segítő anyagok a diákok számára.
 • A felhasznált technológiák és módszerek kreatív felhasználása
 • A minimális követelményeken túl mutató technológiák vagy módszertanok "célnak megfelelő" felhasználása

Ajánlott irodalom

 1. Andrew S. Tanenbaum - Albert S. Woodhull: Operációs rendszerek, 2.kiadás, Panem Kiadó, 2007
 2. Richard Petersen - Ibrahim Haddad: REDHAT Enterprise Linux és Fedora -Teljes referencia, Panem Kiadó, 2005
 3. Galambos Gábor: Operációs Rendszerek, Informatika Felsőfokon, Műszaki Könyvkiadó Kft. 2003
 4. Bárány Márta: Operációs rendszerek, Kossuth Kiadó Zrt. 2003

Utolsó frissítés: 2022-02-04 12:04:52