Kihagyás

PV gyakorlat

A gyakorlat anyaga

A gyakorlaton új anyag nem kerül ismertetésre. Helyette minden, legalább elégséges(2)-re álló hallgatótól elvárjuk, hogy megvédje a nem kontrollált környezetben (vagyis nem az egyetem által biztosított tanteremben) elkészített munkáit (alapvetően a leadott házi feladatait, online oktatás és számonkérés esetében a zh-it is). Ennek menete a következő:

  1. A hallgatót a gyakorlatvezető felkéri a leadott munkájának megvédésére. (Ez alapvetően a gyakorlat helyszínén történik, normál esetben a gépteremben, online oktatás esetén az online oktatáshoz használt platformon.) Az oktató a védés előtt jogosult ellenőrízni a hallgató személyazonosságát.
  2. Az oktató kiválaszt néhányat a leadott munkák közül, és kérdéseket tesz fel ezekkel kapcsolatban. Az oktató célja, hogy a hallgató válaszai alapján megyőződjön arról, hogy leadott megoldások a hallgató saját munkái. Amennyiben ez sikerült, a hallgató megkapja a félév során összegyűjtött pontszáma alapján a gyakorlati jegyet.
  3. Ha az oktatónak kétségei vannak a felől, hogy a hallgató kellően önállóan készítette-e el a zh feladatait, joga van az egyes feladatokra a bíró által adott pontszámot nullázni, illetve akár a jegy beírását is megtagadni. A hallgató jelezheti, ha ezzel nem ért egyet. Ilyen esetben a védésben részt nem vevő oktatók megvizsgálják a védés körülményeit. Ha problémát találnak a védéssel vagy az értékelés indoklásával kapcsolatban, akkor a hallgató egy későbbi időpontban több gyakorlatvezető előtt később meghatározandó módon bizonyíthatja, hogy a félév során szerzett pontszáma a hallgató saját eredménye.
Szempontok a védés során

A védés során feltételezzük, hogy aki maga -- vagy házi feladat esetében kis segítséggel -- írta a programot, az végiggondolta az algoritmusát, így nem csak azt tudja megmondani, hogy az adott kódrészlet egyes elemei mit csinálnak, de azt is, hogy mi a nagyobb kódrészlet célja, eredménye. Nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy vissza tudja-e olvasni a kód egyes elemeit ("Itt egy ciklus, az elején i-t beállítom nullára, és amíg kisebb N-nél, addig [...], és a végén mindig növelem i-t."), hanem arra, hogy érti-e, mi miért került a programba ("Ez a ciklus a tömb minden elemére [...]."). Ennek érdekében akár azt is megkérdezhetjük, hogy apróbb változtatás esetén (pl. kisbetű helyett nagybetű feldolgozása, pozitív helyett negatív értékek, más képlet alkalmazása, több/kevesebb input adat) hol kellene módosítani a programot (de ez nem irányulhat egy teljesen új program helyben történő megíratására). Bizonyos kérdésekre az "így tanultuk", "azt mondták, így kell csinálni" vagy "ehhez segítséget kaptam" akár elfogadható válasz is lehet, de ugyanezek a válaszok azt is nagyon könnyen nyilvánvalóvá tehetik, hogy a hallgató nem maga (vagy a megengedhetőnél nagyobb segítséggel) írta a programot!

Attól pedig nem kell félni, hogy a programban esetleg van egy, a bírók által fel nem fedezett hiba, vagy, hogy egy az év elején megírt program az év vége felé már "csúnyának" tűnik. Ez benne van a pakliban, és a védésnél a gyakorlatvezető nem ezek alapján dönt (bár mindig érdekes kérdés, hogy a hallgató éppen hogyan próbálja indokolni a hibás kódrészletet).


Utolsó frissítés: 2022-11-25 15:25:14