Kihagyás

Algoritmus vezérlése

A programok fő komponensei

Az imperatív programozási nyelvek alapját az adatok és az adatokon végzett műveletek adják. Az adatok is és a műveletek is lehetnek elemiek és összetettek. Adatokból adat-összetételi, a műveletekből műveletképzési szabályokkal összetett adatok illetve műveletek gyárthatók.

A programozó feladata, hogy megadja az utasítások megfelelő sorrendjét, aminek hatására a megfelelő adatok a megfelelő időpontban a megfelelő értékkel rendelkeznek, azaz a program egy bizonyos állapotban lesz. Tehát a fejlesztés során a programozónak el kell készítenie egy algoritmust, aminek a végrehajtása megadja az elvárt eredményt.

Az algoritmus vezérlése az az előírás, amely az algoritmus minden lépésére (részműveletére) kijelöli, hogy a lépés végrehajtása után melyik lépés végrehajtásával folytatódjék (esetleg fejeződjék be) az algoritmus végrehajtása. Az algoritmusnak, mint műveletnek a vezérlés a legfontosabb komponense.

Vezérlési módok

A vezérlési mód azt fejezi ki, hogy egyszerűbb műveletekből hogyan építünk fel összetett műveletet és ennek milyen lesz a vezérlése, azaz milyen sorrendben kell végrehajtani az őt felépítő utasításokat, részfeladatokat.

Négy fő vezérlési módot különböztetünk meg:

  • Szekvenciális: véges sok adott művelet rögzített sorrendben egymás után történő végrehajtása.
  • Szelekciós: véges sok rögzített művelet közül adott feltétel alapján valamelyik végrehajtása.
  • Ismétléses: adott művelet adott feltétel szerinti ismételt végrehajtása.
  • Eljárás: adott művelet alkalmazása adott argumentumokra, ami az argumentumok értékének pontosan meghatározott változását eredményezi.

A vezérlési szerkezetek nyelv feletti fogalmak. Amikor egy imperatív programozási nyelvet el akarunk sajátítani, a legfontosabb annak megismerése, hogy ezeket a vezérlési módokat milyen utasításokkal tudjuk (ha tudjuk) megvalósítani az adott nyelven.


Utolsó frissítés: 2022-11-25 15:25:14