Kihagyás

Rekord adattípus

Rekord típusok

Amikor ugyanolyan típusú adatokból kell egyszerre többet kezelni, akkor láttuk, hogy megoldást jelentett a tömb adattípus, ahol a tárolandó elemek típusának és darabszámának függvényében meg tudtuk adni azt az adat típust, amivel egyszerűen tudtuk hivatkozni az összefogott több változót. A különböző problémák megoldása közben gyakran előfordul, hogy különböző típusú, de logikailag összetartozó adatelemek együttesével kell dolgoznunk. Az ilyen adatok tárolására szolgálnak a rekord típusok, ezek létrehozása pedig a rekord típusképzések.

Szorzat-rekord adattípus

Legyen egy személyünk, akit szeretnénk jellemezni az adataival, mint amilyen a neve, telefonszáma, címe. Az egyes adatok típusa különböző, de minden esetben együtt kell őket kezeljük, adott személyhez rendelve. Jó lenne ilyenkor, ha ezek az adatok valahogy össze lennének fogva, és világosan látszódjon, hogy adott név, cím, illetve telefonszám melyik személyhez tartozik. Az ilyen esetek kezelésére való a szorzat-rekord adattípus.

Szorzat-rekord absztrakt adattípus

Legyenek \(T_1, \dots, T_k\) tetszőleges típusok. Képezzük ezek direktszorzatát, azaz a \(T= T_1\times \dots \times T_k=\{(a_1, \dots ,a_k) | a1\in T_1, \dots ,a_k\in T_k\}\) értékhalmazt. Azaz a típus elemi olyan \(k\)-s adatkupacok, amelyekben az \(i\). adat a \(Ti\) típus egy eleme.

A \(T\) halmazon is értelmezhetünk kiolvasó és módosító műveletet, mint a tömb típus esetén, de a k eltérő típus miatt most k számú kiolvasó és módosító műveletetre lesz szükségünk. Az új adattípusra a \(T\)=Rekord(\(T_1,\dots,T_k)\) jelölést használjuk és szorzat-rekordnak vagy struktúrának nevezzük.

A szorzat-rekord absztrakt adattípus műveleteit az alábbi táblázat foglalja össze:

Művelet megnevezése Művelet leírása
Kiolvas_i(\(\rightarrow\) A : T, \(\leftarrow\) x:Ti) Az A T típusú szorzat rekord i. mezőjét kiolvasó művelet, amely az i. mező típusának megfelelő x változóba teszi a kiolvasott mező értékét.
Módosít_i(\(\leftrightarrow\) A: T; \(\rightarrow\) x :Ti) Az A T típusú szorzat rekord i. mezőjét módosító (beállító) művelet, amely az i. mező típusának megfelelő x változót értékül adja az i. mezőnek.
Értékadás( \(\leftarrow\) A:T; \(\rightarrow\) X : T) Az A T típusú szorzat rekord változónak értékül adja az X T típusú szorzat rekord változót.
A szorzat-rekord, avagy a struct virtuális adattípus

A \(T\)=Rekord(\(T_1,\dots,T_k)\) típust C-ben a struct kulcsszóval definiáljuk:

1
2
3
4
5
typedef struct T {
  T1 M1;
  ...
  Tk Mk;
} T;

Amikor egy struktúra típust definiálunk, akkor tulajdonképpen felsoroljuk a struktúrában az őt alkotó mezőket. A fenti típusdefiníciónál azt látjuk, hogy a struct kulcsszó után is van egy T elnevezés, illetve magát a típust is T-vel neveztük el. Az első T a struktúra neve, ami akár el is maradhatna, a második T viszont az újonnan, a typedef által bevezetett típus neve. E kettő akár lehetne más is. Miért szükségesek ezek egyáltalán?

Ha a struktúrának nem adunk nevet, és nem is definiálunk hozzá egy új típust, akkor mindannyiszor, amikor adott elemeket tartalmazó struktúra változót szeretnénk létrehozni, le kell írni a teljes struktúra definícióját. Ez persze már túl hosszú ahhoz, hogy ezt többször megadjuk. Így ha van neve a struktúrának, akkor a következő esetben már struct T is elég a megadásához, ha pedig típust is képeztünk belőle, akkor a típusképzés után már a T típusazonosító is egyértelműen hivatkozza az adott struktúrát.

A fenti típusképzésben az M1,\(\dots\), Mk azonosítókat mezőazonosítóknak (tagnak, membernek) hívjuk és lokálisak a típusképzésre nézve.

Az absztrakt típus műveletei mezőhivatkozások segítségével valósíthatóak meg. A mezőhivatkozásra a . operátort használjuk. Ez egy olyan rekordokon értelmezett művelet C-ben, ami nagyon magas precedenciával rendelkezik és balasszociatív (azaz előbb meg kell határozni, hogy mely struktúra változóra hivatkozunk, és csak azáltal tudjuk elérni a konkrét mezőt). Egy rekordra a mezőkiválasztás operátort (megfelelő mezőnévvel) alkalmazva a rekord mezőjét változóként kapjuk vissza.

Művelet absztrakt szinten Művelet virtuális megvalósítása
Kiolvas_i(\(\rightarrow\) A : T, \(\leftarrow\) x:Ti) x = A.Mi
Módosít_i(\(\leftrightarrow\) A: T; \(\rightarrow\) x :Ti) A.Mi = x
Értékadás( \(\leftarrow\) A:T; \(\rightarrow\) X : T) A = X
Példa szorzat-rekord megvalósításra
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
typedef struct DatumTip {
  short ev;
  char ho;
  char nap;
} DatumTip;

typedef char Szoveg20[21];

typedef struct CimTip {
  Szoveg20 varos, utca;
  short hazszam;
  short iranyitoSz;
} CimTip;

typedef struct SzemelyTip {
  struct {
    Szoveg20 csaladi, uto;
  } nev;
  int szemelyiSzam;
  Szoveg20 szulHely;
  DatumTip szulIdo;
  CimTip lakcim;
} SzemelyTip;

A fenti példában láthatjuk, hogy a struct kulcsszó után nem kell feltétlenül megadni egy nevet, illetve az sem kell, hogy adott struktúrához mindig definiáljunk egy külön típust. A SzemelyTipbe beágyazott struktúránál nincs is erre szükség, hacsak nem akarjuk a név adatokat külön, a beágyazó típusoktól független is használni.

A struct fizikai típus

Mivel a struktúra egy összetett adat, így az, hogy ő konkrétan mekkora részt foglal a memóriában függ attól, hogy a benne levő típusok megkorák, illetve tudnunk kell azt, hogy ezek hogy tárolódnak. Mivel egy struktúra adatai összetartoznak, akárcsak a tömb elemei, így számukra egy összefüggő memóriaterület kerül lefoglalásra deklarációkor. Mivel minden mezőt tudni kell eltárolni, így éretlemszerűen csak az egyes mezők méretének ismeretében tudjuk megadni az E struktúra teljes méretét: sizeof(E) = sizeof(T1) + ...+ sizeof(Tk) + igazítás.

Valamennyi mező a deklaráció sorrendjében egymást (a mezők méretét és az esetleges igazítást is figyelembe véve) követő, növekvő memóriacímen kezdődik. Az első mező memóriacíme megegyezik a teljes struct típusú érték címével (az eltolása, offset-je 0).

Példa: eltelt idő struktúrával
 • Problémafelvetés és specifikáció: A korábbi eltelt idő problémához térjünk vissza, de úgy készítsük el a megoldásunkat, hogy abban az összetartozó óra és perc adatokat egyben ábrázoljuk.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
/* Egy nap két időpontja között mennyi idő telt el.
 * 2013. November 7. Gergely Tamás, gertom@inf.u-szeged.hu
 */

#include <stdio.h>

typedef struct ido_t {
  int ora;
  int perc;
} ido_t;

int ido_to_int(ido_t t) {
  return 60 * t.ora + t.perc;
}

ido_t int_to_ido(int t) {
  ido_t ret;
  ret.ora = t / 60;
  ret.perc = t % 60;
  return ret;
}

ido_t eltelt_ido(ido_t t1, ido_t t2) {
  return int_to_ido(ido_to_int(t2) - ido_to_int(t1));
}

int main() {
  ido_t t1, t2, dt;
  /* beolvasás */
  printf("Kérem az első időpontot óra perc formában\n");
  scanf("%d %d", &t1.ora, &t1.perc);
  printf("Kérem a második időpontot óra perc formában\n");
  scanf("%d %d", &t2.ora, &t2.perc);
  /* számítás */
  dt = eltelt_ido(t1, t2);
  /* kiíratás */
  printf("Az eltelt idő: %d óra %d perc.\n", dt.ora, dt.perc);
  return 0;
}

A megoldásban létrehoztunk egy ido_t nevű struktúra adattípust. Ennek két mezője van, egy ora és egy perc, amik az adott nap egy konkrét időpontját írják le.

Az eredeti programot úgy kell átírnunk, hogy mindenhol, ahol ilyen összetartozó óra-perc adatok voltak, ott egy ido_t változóval helyettesítjük a korábbi két adatot.

Bitmezők

Sok esetben egy-egy információt jóval kisebb tárhelyen el lehetne tárolni, ha nem kellene a használt adattípus valamennyi bitjét felhasználni. A C nyelv lehetővé teszi egy bájton belüli bitek elérését magas szinten, bitmezős struktúrák segítségével. Használhatjuk pl. hardver-programozáshoz szükséges bitsorozatok magas szintű kezelésére (driverek írásához), vagy jelzőbitek (flag-ek) tömör elhelyezésére. A fizikai megvalósítás gépfüggő.

A bitmezőket a struktúrákon belül használhatjuk (akár a "normális" mezőkkel kombinálva is). A különbség az, hogy meg kell adni a tároláshoz szükséges bitek számát.

Például:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
struct {
  unsigned int flag1 : 1;
  unsigned int flag2 : 1;
  unsigned int flag3 : 2;
} jelzok;
jelzok.flag1 = jelzok.flag2 = 0;
jelzok.flag3 = 1;
if (jelzok.flag1 == 0 && jelzok.flag3 == 1) {
  /* ... */
}

Miért jó ez? Bitmezők nélkül az alábbi struktúra legalább 6 bájt lenne, így viszont csak 2 (1+1+2+4+2+6=16 bit az pontosan 2 bájt, ami pont egy unsigned short int mérete):

1
2
3
4
5
6
7
8
struct {
  unsigned short int flag1 : 1;
  unsigned short int flag2 : 1;
  unsigned short int flag3 : 2;
  unsigned short int flag4 : 4;
  unsigned short int flag5 : 2;
  unsigned short int flag6 : 6;
} jelzok;
A -> operátor

Legyen tp egy struktúra típusú változóra mutató pointer. Ilyenkor ha a struktúra egy mezőjére szeretnénk hivatkozni, azt a (*tp).mezonev alakban tudunk. A zárójelezés fontos, mivel a mezőkiválasztás . művelete magasabb precedenciájú, mint a * dereferencia művelet. Mivel a C nyelvben sokszor van szükség az ilyen jellegű hivatkozásokra, ezért bevezettek egy olyan műveletet, amely hatása a fentivel egyenértékű, de egyszerűbb alakban írható. Ennek a műveletnek a jele a ->, és egy pointer által megmutatott struktúra egy mezőjének kiválasztására alkalmas. A prioritási sorban legfelül, a . művelet mellett helyezkedik el. Ezzel a művelettel a fenti mezőkiválasztás tp->mezonev alakban írható.

Egyesített-rekord adattípus

Elképzelhető, hogy úgy szeretnénk egységesen hivatkozni adatokra, hogy a konkrét megvalósításban még nincs fogalmunk arról, hogy a program adott futásakor milyen típusú adatot kapunk az adott ponton. Legegyszerűbb példa talán erre egy olyan geometriai feladat, ahol egy alakzat területét kell meghatároznunk. Nyilván tetszőleges alakzatnak meghatározható a területe, de hogy konkrétan hogy, az csak akkor derül ki, amikor tudjuk, hogy milyen alakzatról beszélünk (körről, háromszögről, téglalapról...). Általában igaz az, hogy a felhasználót (aki kíváncsi az alakzat területére), nem illik terhelni azzal, hogy ő döntse el az alakzat típusát és annak megfelelően kérje el annak területét, neki elég annyit kérni, hogy szeretné a területét meghatározni az aktuális alakzatának. Ilyen esetben lehet jó, ha a különböző típusú alakzatokat egységesen tudjuk kezelni és hivatkozni, és csak akkor foglalkozzunk a konkrét típussal, amikor az elengedhetetlen. Erre való az egyesített-rekord adattípus.

Egyesített-rekord absztrakt adattípus

Ha az egyes típusú adatokat nem kell tehát egyszerre tárolni, egyesített-rekordról beszélünk. Legyenek \(T_0=\{c_1,\dots,c_k\}\) és \(T_1, \dots, T_k\) tetszőleges típusok. Ezekből képezzük a \(T= T_1+\dots+T_k=\cup_{c_i\in T_0}(\{c_i\}\times T_i)=\{(i, a) | i\in T_0, a\in T_i\}\) értékhalmazt, tehát a \(T_1, \dots, T_k\) típusok értékhalmazainak \(T_0\) szerinti diszjunkt egyesítését. \(T\) elemei tehát olyan rendezett párok, amelyeknek első komponense meghatározza, hogy a második komponens melyik típusból való érték. A \(T\) halmazon is a szorzat rekordhoz hasonló módon értelmezhetünk kiolvasó és módosító műveletet. Az új adattípust a \(T_0\) változati típusból és \(T_1,\dots,T_k\) egyesítési-tag típusokból képzett egyesített-rekord típusnak nevezzük.

Az egyesített-rekord absztrakt adattípus műveletei között találunk egy olyan műveletet, ami adott esetben eldönti, hogy az éppen aktuális változatnak mi a típusa. Így absztrakt szinten a következő műveleteket határozhatjuk meg:

Művelet megnevezése Művelet leírása
Változat(\(\rightarrow\) A : T; \(\leftrightarrow\) V:T0) Változat kiolvasása. A művelet végrehajtása után \(V=c_i\), ha \(A=(c_i,a)\).
Kiolvas_i(\(\rightarrow\) A : T, \(\leftarrow\) x:Ti) Adott i \(\in\) {1\(\dots\) k}$-ra az A rekord i. komponensének kiolvasása adott x, Ti típusú változóba. A művelet végrehajtása után x=a, ha A=(c_i,a). A művelet hatástalan, ha A első komponense nem ci.
Módosít_i(\(\leftrightarrow\) A: T; \(\rightarrow\) x :Ti) Adott i \(\in\) {1\(\dots\) k}$-ra az A rekord i. komponensének módosítása adott x, Ti típusú értékre. A művelet végrehajtása után A=(c_i,x).
Értékadás( \(\leftarrow\) A:T; \(\rightarrow\) X : T) Az A T típusú szorzat rekord változónak értékül adja az X T típusú szorzat rekord változót.
Az union virtuális adattípus

Az egyesített-rekord típust C-ben azunion kulcsszó segítségével valósíthatjuk meg. Ez az union kulcsszó nagyon hasonlít a struct-hoz:

1
2
3
4
5
typedef union T {
  T1 M1;
  ...
  Tk Mk;
} T;

Ebben a típusképzésben is az M1,\(\dots\) ,Mk azonosítókat mezőazonosítóknak (tagnak, member-nek) hívjuk és lokálisak a típusképzésre nézve. Illetve az union szó utáni névre és a típus nevére hasonlóak igazak, mint a struct esetében.

Az absztrakt típus műveletei itt is mezőhivatkozások (. operátor) segítségével valósíthatóak meg, ami szintén ugyanúgy működik, mint a struct típusnál. Megjegyzendő, hogy a C megvalósításában (megfelelő környezetben) mindig hivatkozhatunk bármelyik mezőre, függetlenül attól, hogy az union aktuálisan melyik mező értékét tárolja (az absztrakt típusleírás ettől szigorúbban fogalmazott). Önmagában a C union típusképzésében nem adhatunk meg változati mezőazonosítót (\(T_0\)), így nincs lehetőségünk az aktuális változatról információ tárolására. Éppen ezért, ha ez a változati mezőazonosítót is el szeretnénk tárolni, akkor kombináljuk a struct és union lehetőségeit:

1
2
3
4
5
6
7
8
typedef struct T {
  T0 Milyen;
  union {
    T1 M1;
    ...
    Tk Mk;
  };
} T;

Azaz vegyünk egy olyan struktúrát, aminek két mezője van. Az első mező megadja, hogy a második változónak, azaz az union által meghatározott változónak, mely mezője szerint történik az adat tárolása.

Jelzőmezőnek felsorolás (vagy valamilyen egész) típust érdemes használni.

Művelet absztrakt szinten Művelet virtuális megvalósítása
Változat(\(\rightarrow\) A : T; \(\leftrightarrow\) V:T0) V = A.Milyen
Kiolvas_i(\(\rightarrow\) A : T, \(\leftarrow\) x:Ti) if (A.Milyen == ci) { x = A.Mi; }
Módosít_i(\(\leftrightarrow\) A: T; \(\rightarrow\) x :Ti) { A.Milyen = ci; A.Mi = x ; }
Értékadás( \(\leftarrow\) A:T; \(\rightarrow\) X : T) A = X
Példa egyesített-rekordra

A példa bemutatja a kiinduló feladat megvalósítását. Ehhez, hogy az alakzatokat definiálni, illetve megnevezni tudjuk, felveszünk egy típust, amely a különböző síkidom fajtákat sorolja fel.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
typedef enum { kor, haromszog, negyszog } Sikidom;

typedef struct Idom {
  Sikidom Fajta;
  union {
    double Sugar;
    struct { double A, B, C; } U1;
    struct { double D1, D2, D3, D4; } U2;
  } UU;
} Idom;

typedef struct Alakzat {
  double x, y;
  Sikidom forma;
  union {
    double sugar;
    struct { double alfa, oldal1, oldal2; };
    struct { double hossz, szel; };
  };
} Alakzat;

Hogy jobban látszódjanak a részletek, két külön típust is felvettünk a példában, amelyek nagyjából ugyanazt a szerepet hivatottak betölteni, de megvalósításbeli különbségek vannak köztük. Ami közös, hogy mind az Idom, mind az Alakzat típus tartalmazza az a változati mezőt, amelynek típusa Sikidom, amely megadja, hogy adott Idom, illetve Sikidom milyen fajta síkidomot implementál.

Míg az Idom egyszerűen oldalhosszaikkal adja meg a nevezett síkidomokat, addig az Alakzat eltárolja az alakzatok középpontjait is. Mivel ez a középpont független a konkrét síkidom típusától, így ezt az adatot nem kell az union-ba rejtenünk.

Technikai különbség a két típusnál még, hogy míg az Idom union-ja létrehoz külön egy-egy struktúra változót a háromszögek és négyszögek esetére, az alakzat csak definiálja ezen struktúrákat, amelyek mezőit így közvetlen az Alakzat típusú változón keresztül tudunk elérni.

Egyesített rekord, avagy az union, mint fizikai adattípus

Láttuk, hogy az union-on belül egy adott időpillanatban egy mező lesz az érvényes, így egyszerre nem szükséges minden mezőt eltárolni. Így ha a legnagyobb mező méretének megfelelő memória foglalódik az union számára, abban valamennyi mezőn tárolt érték elfér majd. Azaz egy T union típus mérete a következő módon alakul: sizeof(T) = max{sizeof(T1), ..., sizeof(Tk)}.

Valamennyi változati mező ugyanazon a memóriacímen kezdődik, ami megegyezik a teljes union típusú érték címével (azaz minden mező eltolása, offset-je 0).

A struct és union típusok inicializálása

Mind a struct, mind az union változók kaphatnak kezdőértéket, az adattagok értékeit a {}-ek között kell felsorolni. Az értékek szimpla felsorolásával struct-ban az adattagok sorrendjében kell megadni az egyes tagok értékét, de nem kötelező mindet, az union esetében viszont csak az első mező típusának megfelelően inicializálható.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
DatumTip d = {
  1970, 1, 1
};

Alakzat egysegKor = {
  0,
  0,
  kor,
  {
    1.0
  }
};

A \(C^{99}\) szabvány lehetővé teszi tetszőleges mezők inicializását a mezők neveit felhasználva. Ekkor a {} zárójelek között az egyes értékek elé a .mezo =-t írva jelezhetjük, hogy az adott érték mely mező kezdőértéke lesz:

1
2
3
4
5
6
7
8
Idom i = {
  .UU = {
    .U1 = {
      .C = 3, .B = 4, .A = 5
    }
  },
  .Fajta = haromszog
};

Példa: síkidomok területe és kerülete

 • Problémafelvetés: Határozzuk meg kör, téglalap és háromszög alakú síkidomok területét és kerületét.
 • Specifikáció:
  • A probléma inputja több sor kor(r), teglalap(a, b) vagy haromszog(a, b, c) alakú szöveggel, ahol r, a, b és c valós számok.
  • Az inputot a fájl vége (ctrl+D) zárja.
  • Az output a megadott síkidom területe és kerülete két sorban, vagy egy hibajelzés, ha a sor nem megfelelő formátumú.
 • Algoritmustervezés:
  • Az inputot soronként olvassuk be, és ha megfelel valamelyik síkidom leírásának, akkor feltöltünk egy síkidom adattípust (union-ok és struct-ok kombinációja) a megfelelő adatokkal.
  • A fő algoritmusban csak az input adatokat olvassuk be, majd meghívjuk a terület és kerületszámító függvényeket, és kiírjuk a kiszámolt értékeket.
  • A terület- és kerületszámítást egy-egy függvény végezze, ami egy síkidomot kap.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
/* Síkidomok területének és kerületének kiszámítása.
 * 2018. Szeptember 19. Gergely Tamás, gertom@inf.u-szeged.hu
 */

#include <math.h>
#include <stdio.h>

#define PUFFERMERET 128

enum sikidom_tipus_t {
  kor, haromszog, teglalap
};

struct kor_tulajdonsagok_t {
  double r;
};

struct haromszog_tulajdonsagok_t {
  double a, b, c;
};

struct teglalap_tulajdonsagok_t {
  double a, b;
};

struct sikidom {
  enum sikidom_tipus_t tipus;
  union {
    struct kor_tulajdonsagok_t kor;
    struct haromszog_tulajdonsagok_t haromszog;
    struct teglalap_tulajdonsagok_t teglalap;
  };
};

double kor_kerulet(struct kor_tulajdonsagok_t k) {
  return 2.0 * M_PI * k.r;
}

double kor_terulet(struct kor_tulajdonsagok_t k) {
  return M_PI * k.r * k.r;
}

double haromszog_kerulet(struct haromszog_tulajdonsagok_t h) {
  return h.a + h.b + h.c;
}

double haromszog_terulet(struct haromszog_tulajdonsagok_t h) {
  double s = (h.a + h.b + h.c) / 2.0;
  return sqrt(s * (s-h.a) * (s-h.b) * (s-h.c));
}

double teglalap_kerulet(struct teglalap_tulajdonsagok_t t) {
  return 2.0 * (t.a + t.b);
}

double teglalap_terulet(struct teglalap_tulajdonsagok_t t) {
  return t.a * t.b;
}

double kerulet(struct sikidom s) {
  switch(s.tipus) {
  case kor:    return kor_kerulet(s.kor);
  case haromszog: return haromszog_kerulet(s.haromszog);
  case teglalap: return teglalap_kerulet(s.teglalap);
  default:    return NAN;
  }
}

double terulet(struct sikidom s) {
  switch(s.tipus) {
  case kor:    return kor_terulet(s.kor);
  case haromszog: return haromszog_terulet(s.haromszog);
  case teglalap: return teglalap_terulet(s.teglalap);
  default:    return NAN;
  }
}

char puffer[PUFFERMERET];

int main() {
  double a,b,c;
  struct sikidom s;
  while(fgets(puffer, PUFFERMERET, stdin)) {
    if(sscanf(puffer, "kor(%lf)", &a) == 1) {
      s.tipus = kor;
      s.kor.r = a;
    } else if(sscanf(puffer, "teglalap(%lf,%lf)", &a, &b) == 2) {
      s.tipus = teglalap;
      s.teglalap.a = a;
      s.teglalap.b = b;
    } else if(sscanf(puffer, "haromszog(%lf,%lf,%lf)", &a, &b, &c) == 3) {
      s.tipus = haromszog;
      s.haromszog.a = a;
      s.haromszog.b = b;
      s.haromszog.c = c;
    } else {
      printf("Ismeretlen formatumu sor!\n");
      continue;
    }
    printf("T= %lf\nK= %lf\n", terulet(s), kerulet(s));
  }
  return 0;
}

Utolsó frissítés: 2022-11-25 15:25:14