Kihagyás

Fájlkezelés

A Python lehetőséget biztosít különböző fájlműveletek (például fájl megnyitása, fájlból olvasás, fájlba írás stb.) elvégzésére. Az alábbiakban áttekintjük a Python legfontosabb fájlkezeléssel kapcsolatos beépített függvényeit.

Fájlkezelő függvények

 • open(path, mode): fájl megnyitása
  • path: a megnyitni kívánt fájl elérési útvonala (szöveg)
  • mode: a fájlmegnyitás módja (szöveg)
   • "r": olvasásra (alapértelmezett)
   • "w": írásra (felülírja a fájl korábbi tartalmát)
   • "a": fájl végéhez való hozzáfűzésre (megőrzi a fájl korábbi tartalmát)
   • "x": kizárólagos létrehozásra (ha már létezik a fájl, akkor hibát kapunk)
   • egy fájlt megnyithatunk szöveges ("t") vagy bináris ("b") módban - ezek közül a szöveges mód az alapértelmezett, mi is mindig ezt fogjuk használni

A megnyitott fájlon az alábbi műveleteket használhatjuk:

 • read(n): n darab karakter beolvasása (ahol éppen vagyunk a fájlban)
 • readline(): egy sor beolvasása (ahol éppen vagyunk a fájlban)
 • readlines(): az egész fájl beolvasása, soronként
 • write(szoveg): adott szöveg írása fájlba
 • close(): a megnyitott fájl lezárása
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
# a be.txt fájl megnyitása olvasásra
file = open("be.txt", "r")   

# a teljes fájl tartalmának beolvasása
tartalom = file.readlines()

# a tartalom kiíratása soronként
for sor in tartalom:
  sor = sor.rstrip()   # sorvége-jel eltávolítása
  print(sor)

# a megnyitott fájl lezárása
file.close()          

Kontextuskezelő használata

A fájlkezelés során sajnos mindenféle kivételek keletkezhetnek. Ekkor nem záródik le a megnyitott fájl ("beragadt fájlok").

A kivételek kezelésére használhatjuk a fentebb tanultakat.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
try:
  file = open("be.txt", "r")
  tartalom = file.readlines()

  for sor in tartalom:
    sor = sor.rstrip()
    print(sor)

  file.close()
except FileNotFoundError as fnfe:
  print("A fájl nem található!")

Felmerül viszont a kérdés, hogy ezek segítségével lekezeljük-e az összes lehetséges hibát, ami a fájlkezelés során adódhat?

Pythonban, ha biztonságossá akarjuk tenni a fájlkezelést, akkor használjuk az úgynevezett kontextuskezelő mechanizmust a fájlkezeléskor.

A kontextuskezelő (context manager) gondoskodik a megnyitni kívánt erőforrás megfelelő megnyitásáról és lezárásáról - még akkor is, ha a fájlkezelés során kivétel keletkezik. A kontextuskezelő segítségével elkerülhetők a megnyitva maradt, "beragadt" fájlok.

Pythonban a kontextuskezelő mechanizmust a with kulcsszóval tudjuk használni.

Egy fájl megnyitásának elfogadott módja, kontextuskezelő használatával:

1
2
3
4
with open("be.txt", "r") as my_file:
  # a megnyitott fájlra my_file-ként hivatkozhatunk

  tartalom = my_file.readline()

Példa: A be.txt minden sora egy-egy egész számot tartalmaz. Olvassuk be a fájl tartalmát, majd számítsuk ki a fájlban szereplő értékek átlagát! Ezt írjuk ki egy ki.txt nevű állományba!

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
atlag = 0            # változó az átlagnak

with open("be.txt", "r") as f: # be.txt megnyitása olvasásra
  osszeg = 0         # a beolvasott számok összege (az átlaghoz kell)
  darab = 0          # hány számot olvastunk be (az átlaghoz kell)

  sor = f.readline()     # első sor beolvasása

  while sor:         # amíg van sor a fájlban...
    osszeg += int(sor)   # ...hozzáadjuk az adott számot az összeghez
    darab += 1       # ...növeljük a beolvasott számok darabszámát
    sor = f.readline()   # ...beolvassuk a következő sort

atlag = osszeg / darab     # az átlag az összeg és a darabszám hányadosa

with open("ki.txt", "w") as f: # ki.txt megnyitása írásra
  f.write("Az átlag: " + str(atlag) + "\n") # az eredmény fájlba írása

Feladatok

Az anyagrészhez tartozó gyakorló feladatsor elérhető itt.


Utolsó frissítés: 2021-09-13 14:05:13