Kihagyás

A gyakorlat anyaga

Ezen a gyakorlaton átismételjük a HTML és CSS nyelvek kapcsán tanult fontosabb ismereteket, majd megismerkedünk a JavaScript nyelv alapjaival.

HTML ismétlés

Ezen a gyakorlaton a JavaScript hagyományos, böngészőbeli alkalmazásáról fogunk tanulni. Ehhez viszont először érdemes átismételni a HTML-ről és a CSS-ről tanultakat.

Emlékeztetőül a HTML weboldalak és webes alkalmazások készítésére szolgál. Ezeknek a weboldalaknak a tartalmát CSS segítségével formázhatjuk.

A HTML és CSS értelmezéséhez és megjelenítéséhez egy webböngészőt használunk. Érdemes megjegyezni, hogy előfordulhat, hogy különböző böngészők (illetve böngészőverziók) ugyanazt a HTML+CSS kódot másképp jelenítik meg.

HTML ismétlés

Tagek, attribútumok

A HTML dokumentumot < és > közé írt, speciális jelentésű objektumok, tagek alkotják.

Ezeknek a tageknek a többsége páros tag, tehát egy nyitótagből és egy zárótagből áll.

1
<p>Ide jön valami szöveg...</p>

Vannak viszont páratlan tagek (vagy másnéven üres tagek) is. Ezek csak nyitótagből állnak, amihez nem tartozik lezáró tagpár. A páratlan tagek végére perjelet is tehetünk, viszont ez a HTML5-ös szabványban elhagyható (tehát pl. <br/> és <br> egyaránt helyes).

1
Első sor <br/>Második sor <br/>Harmadik sor

A HTML dokumentum lényegében tagek egymásba ágyazásából áll. Több tag egymásba ágyazása esetén az a szabály, hogy a megnyitott tageket belülről kifelé haladva zárjuk le.

Az alábbi példában először lezárjuk a legbelső <span> taget, majd az eggyel korábban megnyitott <p> taget, végül pedig a legkülső helyen szereplő <div> tag kerül lezárásra.

1
<div><p><span>Ide jön valami szöveg...</span></p></div>

A tagekhez tartozhatnak speciális, előre definiált tulajdonságok, attribútumok. Ezeket, értékükkel együtt a nyitótag neve után soroljuk fel, szóközzel elválasztva.

Az alábbi példában az <a> tag két attribútummal rendelkezik: a href és a class attribútumokkal.

1
<a href="https://www.google.com" class="my-link">Google</a>

A HTML dokumentum felépítése

A HTML dokumentumunk megírását jellemzően az alábbi néhány sorral kezdjük:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
  <head>
    <title>Az én klassz weboldalam</title>
    <meta charset="UTF-8"/>
  </head>
  <body>

  </body>
</html>

Amint láthatjuk, a HTML dokumentumunk két fő részből áll.

A <head>-ben úgynevezett metainformációkat szoktunk megadni (ilyenek például a weboldal szerzője, a karakterkódolás, a weboldal leírása, kulcsszavak stb.).

A <body>-ba a weboldalon közvetlenül megjelenő tartalmi elemek (pl. szövegek, képek, táblázatok, multimédia, űrlapok) kerülnek. Ezt a tartalmat lehetőségünk van strukturálni is különböző oldalszerkezeti elemek, szakaszok kialakításával.

Fontosabb HTML elemek

Az alábbiakban áttekintjük a leggyakrabban használt HTML elemeket. Aki részletesebben szeretne a HTML elemekről olvasni, az a webtervezés gyakorlati jegyzetből megteheti ezt.

Kommentek

A HTML kódba kommentet az alábbi szintaxissal írhatunk:

1
<!-- Ez egy komment a HTML kódban -->

A head fontosabb elemei

 • <title>...</title>: böngészőfülön megjelenő cím
 • <meta charset="UTF-8"/>: UTF-8-as karakterkódolás beállítása (páratlan tag)
 • <style>...</style>: CSS megadása
 • <script>...</script>: szkript (JavaScript) megadása
 • <link rel="stylesheet" href="my_file.css"/>: külső CSS fájl beágyazása (páratlan tag)

A body fontosabb elemei

 • <h1>...</h1>, <h2>...</h2>, ..., <h6>...</h6>: címsorok
  • csökkenő fontosság (h1: legfontosabb, h6: legkevésbé fontos)
 • <p>...</p>: bekezdés
 • <br/>: sortörés (páratlan tag)
 • <img/>: kép (páratlan tag)
  • src attribútum: a kép elérési útvonala
  • alt attribútum: helyettesítő szöveg (ha a kép nem jelenik meg)
 • <a>...</a>: hivatkozás, link
  • href attribútum: a cél, ahova a hivatkozásra kattintva jutunk
1
2
3
4
5
6
7
8
<h1>A macskák</h1>

<!-- A height attribútummal a kép magasságát adjuk meg pixelben -->
<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Domestic_cat_cropped.jpg" alt="Macska" height="300">

<h2>Általános leírás</h2>
<p>A macska, más néven házi macska (Felis silvestris catus) kisebb termetű húsevő emlős, amely a ragadozók rendjén belül a macskafélék (Felidae) családjának Felis neméhez és Felis silvestris fajához tartozik.</p>
<p>Forrás: <a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/Macska">Wikipédia</a></p>
 • <div>...</div>: blokkszintű (block) szakasz - új sorban kezdődik, szélessége kitölti a rendelkezésre álló helyet
 • <span>...</span>: sorszintű (inline) szakasz - nem kezdődik új sorban, szélességét a tartalom szélessége határozza meg
1
A <span>span tag</span> és a <div>div tag</div> szakaszok kialakítására alkalmas.

 • <ul>...</ul>: rendezetlen (sorszámozatlan) lista
 • <ol>...</ol>: rendezett (sorszámozott lista)
 • <li>...</li>: listaelem
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
<!-- Rendezetlen lista -->
<ul>
  <li>Kenyér</li>
  <li>Tej</li>
  <li>Felvágott</li>
</ul>

<!-- Rendezett lista -->
<ol>
  <li>Nyisd ki a szemed!</li>
  <li>Nyomd ki az ébresztőt!</li>
  <li>Aludj vissza!</li>
</ol>
 • <table>...</table>: táblázat
 • <tr>...</tr>: egy sor a táblázaton belül
 • <td>...</td>: egy oszlopcella a soron belül
 • <th>...</th>: egy fejléccella a soron belül
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
<table>
  <tr>
    <th>Hallgató neve</th>
    <th>Pontszám</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Techno Kolos</td>
    <td>70</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Pumpáló L. Emma</td>
    <td>100</td>
  </tr>
</table>
 • <button>...</button>: egyszerű nyomógomb
1
<button type="button">Kattints rám!</button>

A class és id attribútumok

Minden HTML objektumnak adható id, illetve class attribútum.

Az id (egyedi azonosító) egy objektum azonosítására szolgál. Értékének szabályosan egyedinek kell lenni a dokumentumon belül.

A class (osztály) ezzel szemben több objektum csoportosítására használatos (például ha több objektumot szeretnénk CSS-ben ugyanúgy formázni). A class értékének nem kell egyedinek lennie (sőt általában nem is az).

1
2
3
4
5
6
<!-- A "foo" egyedi azonosítóval rendelkező bekezdés -->
<p id="foo">Ide jön valami szöveg...</p>

<!-- Egy bekezdés és egy kép, amelyek a "bar" osztályhoz tartoznak -->
<p class="bar">Ide is jön valami szöveg...</p>
<img class="bar" src="cats.gif" alt="Cicák"/>

Utolsó frissítés: 2021-11-18 14:51:01