Kihagyás

Debuggolás: gdb

Fordítás

Fordítsuk a terminálból a debuggolandó kódot a gcc pelda.c -o pelda -Wall -m32 -g utasítással.

A -g a debug ("hibakövetési") kapcsoló. Debug információk kerülnek a lefordított binárisba, így könnyebb lesz a debuggolás. A példák kedvéért a -m32 kapcsolóval fordítsunk 32 bites kódot.

Elindítás

GDB elindítása és a cél program betöltése

gdb ./pelda

Ha nem -g kapcsolóval volt a program fordítva, akkor a betöltéskor kiírt logok között azt látjuk, hogy no debugging symbols found (amitől a debuggolás még elindítható, csak kevésbé lesz informatív)

Elindítás Text User Interface-el együtt (TUI)

gdb ./pelda -tui

Kettéosztott terminál ablak segítségével a forráskódot is látni fogjuk futás közben! Használata néha bug-os lehet.

tui

A program gépi kódjának megnézése

 • disassemble: az aktuális függvény gépi kódja. Kis nyíl jelöli éppen melyik utasításnál lévő breakpointban vagyunk.
 • disassemble function: A kért függvény gépi kódjának megnézése
 • disas: rövidített írásmód
 • disas /m funcname: a C utasítások és a hozzájuk tartozó gépi utasítások együtt nézhetőek

Program összes függvényének listázása

 • info functions [regexp]

Opcionálisan megadható egy reguláris kifejezés a találatok szűrésére

Breakpoint elhelyezése

 • break function: breakpoint elhelyezése függvénynél

 • b function: rövidített írásmód

 • b linenum: adott sorhoz (b filename:linenum több fájl esetén)

 • Adott sor-pozícióhoz képesti eltolással: b +/-OFFSET

 • b *addr: ahol addr az utasításnak pl. a disassemble segítségével megtudott címe.

  Pl. break *0x0000000000400722

Breakpointok listázása

info breakpoints

Breakpoint ki/be kapcsolása illetve törlése

 • disable N: adott sorszámú breakpoint kikapcsolása (dis N)
 • enable N: adott sorszámú breakpoint visszakapcsolása (en N)
 • clear function, clear linenum, clear filename:linenum breakpoint törléshez
 • delete: az összes breakpoint letörlése

A betöltött célprogram elindítása

run (r)

Használható arra is, hogy az aktuális debug sessiont újraindítsuk.

Következő sor végrehajtása

 • step (s)
 • next (n): a különbség, hogy nem lép bele függvényhívásokba
 • s N vagy n N: egyszerre N darab sort lépünk
 • finish: az aktuális függvényből való visszatérés helyére ugrik. Ha volt visszatérési érték, akkor kiírja.

Következő gépi utasítás végrehajtása

Ezekkel a parancsokkal assembly utasítás szintén tudunk lépdelni a kódban.

 • stepi (si)
 • nexti (ni): a különbség, hogy nem lép bele függvényhívásokba

Breakpoint utáni újraindítás

 • continue (c)
 • c N: ahol N megadja, hányszor ne álljon meg a gdb az aktuális breakpointnál

Backtrace

Breakpointnál vagy hiba (pl segmentation fault) esetén megnézhetjük hogyan jutott el a program az adott (hibás) sor lefutásához.

 • backtrace (bt): az aktuális stack frame-től kezdve visszafelé haladva kiírja az összes frame-et, ami a stack-en van. Ha túl sokáig tart CTRL+C-vel le lehet állítani a kiíratást.
 • bt n: csak az utolsó n darab frame-t írja ki
 • bt -n: csak az első n darab frame-t írja ki
 • bt full: a frame-k lokális változóit is kiíratja. Kombinálható az előző két utasítással.

Információk kiíratása

 • info registers

  info_reg

  Első oszlop: a regiszter neve, második oszlop: tartalom hexadecimális formában, harmadik oszlop: tartalom olvasható formában. Nézzük meg az EIP regiszter tartalmát.

 • layout regs

 • info variables: globális és statikus változók értékei
 • info locals: lokális változók értékei
 • print symbol: adott szimbólum értéke
  • röviden: p symbol
  • p valtozonev
  • p fuggveny::valtozonev
  • p $eax
 • info address symbol: adott szimbólum memóriacíme
 • info frame: az aktuális frame adatai (argumentumok, lokális változók, ebp, eip értékei)
 • x 0x080485e9: az x utasítással egy konkrét memóriacím tartalmát nézhetjük meg
  • x/16 address: 16 érték legyen megjelenítve az adresstől kezdve (növekvő memóriacímek irányába)
  • x/-16 address: ugyanez, csak a 16 érték csökkenő memóriacímek irányába megy (gdb 8-tól működik)
  • Kiíratási módosítók megadása is lehetséges:
   • x/16x address: 16 hexadecimális érték kiíratása
   • x/16xg address: 16 db 64 bites hexadecimális érték kiíratása
   • x/16c address: 16 karakter kiíratása
   • x/s address: C sztringként értelmezi az adott memóriaterületet
   • x/d address: előjeles, decimális értékként való megjelenítés
   • x/i address: utasításként próbálja értelmezni a memóriaterületet
  • Verem tetjének megtekintése: x/20x $esp

Változáskövetés

 • watch symbol: változó, regiszter, memóriacím (vagy komplexebb kifejezés) értékének a váltazása esetén álljon meg a program futása (mint egy breakpoint érték változása alapján). Többszálú program esetén minden szálon van változásfigyelés.
 • info watchpoints: listázásuk
 • rwatch symbol: megállítja a program futását, ha a szimbólumot olvasták
 • awatch symbol: megállítja a program futását, ha a szimbólumot írták vagy olvasták

Feltételes breakpointok elhelyezése

Használhatjuk a célnyelv utasításait, szimbólumait, hogy a breakpointokat feltételekhez kössük! Meglévő breakpointhoz is tudunk az azonosító száma alapján utólag feltételt rakni (pl. info breakpoints-al kideríthető)

 • break file.c:20 if i == 112: breakpoint a 20-as soron, ha az i 112
 • break file.c:17 if strcmp(input, "password") == 0: breakpoint a 17-es soron, ha a string értéke password
 • cond 8 *p == 78: új feltétel a 8-as breakpointhoz
 • cond 8: a 8-as breakpoint feltételének törlése

Függvényhívás

Lehetőségünk van kézzel meghívni a célprogram valamely függvényét (pl. ha direkt írtunk egyet debug céllal) Paramétereket is adhatunk meg neki.

 • call segedfgv()

.gdbinit használata

GDB konfigurációs fájl, mely a gdb indításakor automatikusan betöltődik. Segítségével lehet kicsit automatizálni a debuggolást. Helyei lehetnek:

 • /etc/gdbinit: rendszerszintű beállítások
 • ~/.gdbinit: user szintű beállítások
 • ./.gdbinit: csak az adott munkakönyvtárból futó gdb-re vonatkozik. A lokális gdgbinit betöltése ki lehet kapcsolva, ekkor a megjelenő hibaüzenetek alapján lehet megoldást keresni (hozzáadni a biztonsági kivételt vagy teljesen kikapcsolni ezt az ellenőrzést)

Egy példafájl tartalma:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
# dialógus kiiktatása
set breakpoint pending on 
set disassembly-flavor intel
# megegyezik ezzel: "gdb ./test"
file faulty
# parancssori argumentumok átadása (ha kell)     
set args "input" 
# breakpoint beállítása
break 18 
# futtatás
run    

Ha elkészítettük ezt a fájlt már csak el kell indítani a gdb-t (és nem is kell most neki megadni kézzel a célprogramot). A gdbinit fájlban saját segédfüggvényeket is létrehozhatunk. Például:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
define prnt
  echo "hello"
  info frame
end

break 18
# másképp: commands N, ahol N a breakpoint száma
commands 
#a breakpoint elérésekor végrehajtandó utasítások felsorolása
prnt
#utasítás-lista vége
end
b 20
run

Ha így adjuk meg a gdbinit fájlunkat a breakpoint elérésekor automatikusan lefut majd a prnt tartalma. De kézzel is meghívhatjuk.

Példafeladatok

Segédfájl


Utolsó frissítés: 2023-04-03 18:07:18