Kihagyás

Vezérlési szerkezetek

Az alábbiakban áttekintjük a JavaScript fontosabb vezérlési szerkezeteit.

Szelekciós vezérlés

JavaScriptben a szelekciós vezérlés megvalósítására az if, else, else if és switch utasításokat használjuk. Ezek szintaxisa és működése megegyezik a C-ben tanultakkal.

A vizsgálandó feltételek megadására az előző leckében tanult feltételes és logikai operátorokat használhatjuk.

Példa: Egy program, amely eldönti a felhasználóról, hogy nagykorú-e vagy sem

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
let eletkor = 12;    // a felhasználó életkora

if (eletkor < 18) {
  console.log("Kiskorú vagy.");
  console.log("Még " + (18 - eletkor) + " év és nagykorú leszel.");
} else if (eletkor >= 20 && eletkor <= 29) {
  console.log("Huszonéves vagy.");
} else {
  console.log("Nagykorú vagy.");
}

Kimenet

Kiskorú vagy. Még 6 év és nagykorú leszel.

Példa: Egy program, amely kiírja egy érdemjegynek megfelelő szöveges értékelést

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
let jegy = 5;      // a kérdéses jegy

switch (jegy) {
  case 1: console.log("Elégtelen"); break;
  case 2: console.log("Elégséges"); break;
  case 3: console.log("Közepes"); break;
  case 4: console.log("Jó"); break;
  case 5: console.log("Jeles"); break;

  // ha a fentiek közül egyik esetre sem illeszkedünk, akkor a default ág fut le...
  default: console.log("Érvénytelen érdemjegy!");
}

Kimenet

Jeles

Egy kis érdekesség, hogy azokat a feltételeket, amelyek csupán egy if és egy else ágból állnak, a C-ből ismerős ternary operátor segítségével JavaScriptben is lerövidíthetjük.

Szintaxisa a szokásos: feltetel ? muvelet ha igaz : muvelet ha hamis.

Példa: A ternary operátorral lerövidíthetjük az if-else szerkezeteinket

1
2
3
4
5
6
7
8
9
// feltételvizsgálat ternary operátor használata nélkül

let szam = 42;

if (szam % 2 === 0) {
  console.log("Páros.");
} else {
  console.log("Páratlan.")
}
1
2
3
4
// ugyanez ternary operátor használatával

let szam = 42;
console.log(szam % 2 === 0 ? "Páros." : "Páratlan.");

Ismétléses vezérlés (Ciklusok)

JavaScriptben a while, do... while, illetve for utasításokat használjuk ismétléses vezérlés megvalósítására. Ezek ugyanúgy működnek, mint C-ben.

Példa: Írassuk ki az egész számokat 1-től 10-ig mindhárom ciklussal!

1
2
3
4
5
6
7
8
// while-ciklus

let i = 1;

while (i <= 10) {
  console.log(i);
  i++;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
// do while-ciklus

let i = 1;

do {
  console.log(i);
  i++
} while (i <= 10);
1
2
3
4
5
// for-ciklus

for (let i = 1; i <= 10; i++) {
  console.log(i);
}

Megjegyzés

A for-ciklust használhatjuk a Pythonban tanultakhoz hasonló módon is, elemsorozatok bejárására. Ezzel a következő gyakorlaton ismerkedünk meg.


Utolsó frissítés: 2022-09-05 11:41:50