Kihagyás

Minőségmérés

A szoftver minősége összetett fogalom. Több tényező is meghatározza mit tekintünk jó minőségű szoftvernek Ezeket az ISO/IEC 25010 szabvány definiálja:

 • Funkcionális megfelelőség
 • Teljesítmény
 • Hatékonyság
 • Kompatibilitás
 • Használhatóság
 • Megbízhatóság
 • Biztonság
 • Karbantarthatóság
 • Hordozhatóság

kep

A minőségi mutatók aggregált mutatók, amelyek alacsonyabb szintű mutatókból tevődnek össze. Végső szinten a mutatók elemi szinten meghatározhatók. Köztük különösen fontosak azok, amelyek a szoftver forráskódjából határozhatók meg. Ezeket a mutatókat a statikus forráskód elemzés során mérjük.

Metrikák

Az olyan mutatókat, amelyek valamely termék, folyamat vagy erőforrás tulajdonságait számszerű, mérhető formában fejezik ki, metrikáknak nevezzük. A metrikák a folyamatok, termékek, erőforrások objektív értékelését teszik lehetővé.

Méret metrikák

A méret metrikák a rendszer elemeinek méretére vonatkozó számszerű mutatók, amelyeket az elemek leszámlálásával nyerünk ki

 • Sorok száma:
  • Lines Of Code (LOC): tényleges sorok száma
  • Logical Lines Of Code (LLOC): nem üres, nem komment sorok száma
 • Példa:

  • Az alábbi példában LOC = 4, LLOC = 2

  kep

 • Másik fontos csoport az egyes elemek száma, amely szintén leszámlálással kaphatók meg.

  • Csomagok száma (NPKG - Number of Packages) (Java)
  • Névterek száma (NNS - Number of Namespaces) (C++)
  • Osztályok száma (NCL - Number of Classes)
  • Struktúrák száma (NST - Number of Structures) (C)
  • Interfészek száma (NI - Number of Interfaces) (Java)
  • Metódusok száma (NM - Number of Methods)
  • Attribútumok száma (NA - Number of Attributes)
  • Utasítások száma (NOS - Number of Statements)
  • Paraméterek száma (NUMPAR - Number of Parameters)
  • Getter/setter (NG, NS)

Sorok száma

 • Sok kritika éri (Bill Gates szerint: "Measuring programming progress by lines of code is like measuring aircraft building progress by weight.")
 • Könnyű számolni
 • Azonban nem egységes az értelmezése
  • A sorok számának meghatározásában is eltérés lehet két tool között
  • Nyelvekre nézve eltérő módon számolják
 • A funkcionalitással sem lehet szoros kapcsolatot definiálni
 • Egyéni teljesítmény meghatározására sem alkalmas
 • GUI eszközök, programgenerátorok sok sort generálnak
 • A többi méret metrika már több jelentést hordoz

Dokumentációs metrikák

 • Komment metrikák
  • A rendszer kommentezettségét mérik
  • Többnyire arányszámok
  • Nem méri a komment minőségét (pl. kikommentezett kód, TODO)
 • Dokumentációs sorok száma (DLOC - Documentation Lines of Code)
 • Komment sorok száma (CLOC - Comment Lines of Code)
 • API dokumentáltság - fontos a minőség szempontjából
  • PDA (Public Documented API)
  • PUA (Public Undocumented API)
  • Total API Documentation TAD: a dokumentált API aránya az összeshez
 • A nyilvános API dokumentált legyen minden esetben!

A kommentezettséget mindig a kódsorokhoz kell viszonyítani, ennek alapján lehet becsléseket tenni

 • Comment density CD : komment sorok aránya az összes sorhoz képest
 • Figyelni kell arra, hogy a kommentek értelmesek legyenek
  • Eljáráson belül használjunk beszédes változóneveket
  • Az eljárások neve is tükrözze az eljárás célját
  • Ne a kommentek magyarázzák a változók célját
  • A kommentezés szerepét minimálisra kell csökkenteni, a kód legyen beszédes, érthető
  • Egy komplexebb algoritmus leírása viszont indokolt lehet
  • A publikus API-k viszont mindig legyenek dokumentáltak

Komplexitás metrikák

A komplexitással a kód bonyolultságára, annak megértésére vonatkozó nehézségekre, a karbantartáshoz, teszteléshez szükséges erőfeszítésekre lehet következtetni.

 • McCabe komplexitás vagy ciklomatikus szám
  • McCabe = E - N + P
   • E a gráf éleinek száma
   • N a csúcsok száma
   • P összefüggő komponensek száma
  • A csúcsok egy adott függvényben lévő utasítások
  • Él akkor van két utasítás között, ha az egyik után a másik azonnal végrehajtódhat.

McCabe komplexitás

 • Alternatív definíciók:
  • McCabe = E - N + P
  • McCabe = elágazási pontok száma + 1
  • McCabe = zárt körök száma + 1
 • Közvetlen implikációk

  • McCabe alulról becsüli a lehetséges futtatható útvonalakat a forráskódon keresztül
  • McCabe felüről becsüli a minimálisan szükséges tesztesetek számát, ami a teljes lefedettséghez szükséges

  kep

Weighted Methods per Class

 • Weighted Methods per Class komplexitás
  • Chidamber and Kemerer (C&K)
 • Értelmezhető
  • Osztályokra
  • Modulokra
  • Fájlokra
 • A WMC értéke a tartalmazott metódusok súlyozott összege, ahol a súlyok lehetnek:
  • a metódusok McCabe komplexitásai
  • LOC
  • Utasítások száma (NS)
  • 1, ebben az esetben súlyozatlan WMC, amely a metódusok száma (NM) lesz

További komplexitási metrikák

 • Beágyazási szint (NL - Nesting Level): elágazások egymásba ágyazásának mértéke
 • Nesting Level Else-If: itt az else if nem növeli a komplexitást
 • Halstead metrikák: Maintainibility index becslése, amely tapasztalati adatokból származó komplex képleteket alkalmaz. Becsülhető például a fejlesztés ideje.

Öröklődés alapú metrikák

 • Depth of Inheritance Tree (DIT): Az osztálytól a gyökérig vezető öröklődési útvonalak hosszának maximuma. Ha túl hosszú ez az út, akkor az áttekinthetőség romlik.
 • Number of Parents (NOP)
 • Number of Ancestors (NOA): Ha egy nyelv nem támogatja a többszörös öröklődést, akkor a DIT és NOA metrikák megegyezek
 • Number of Children (NOC)
 • Number of Descendant (NOD)

Csatolás metrikák

A hibaérzékenység egyik legjobb mutatója. Az osztály interakciók növekedésével a hibaelőfordulás valószínűsége is nő. A csatolás megvalósulhat metódushívásokon keresztül, illetőleg adatelérésen keresztül.

 • Coupling Between Object classes (CBO): Egy osztály csatolva van egy másikhoz, ha használja annak attribútumát vagy metódusát vagy közvetlenül származik belőle
 • Coupling Between Object classes Inverse (CBOI)
 • Response For a Class (RFC): Azon metódusok számát adja meg, amelyeket egy osztály meg tud hívni
 • Number of Incoming/Outgoing Invocations (NII, NOI)

Kohéziós metrikák

Azt mérik, hogy egy osztály metódusai és attribútumai mennyire szorosan függenek össze egymással. Ha egy osztály koherens, akkor csak egy funkcionalitást lát el. Ugyanakkor a funkcionalitásokkal összefüggő metódusok, adattagok kerüljenek is be egy osztályba.

 • Van olyan adattag, amelyet mindketten használnak
 • Egyik metódus hívja a másikat
 • Lack of Cohesion On Methods (LCOM): Ha használnak közös adattagot, növeljük a P-t 1-gyel, egyébként pedig Q-t növeljük 1-gyel. LCOM = P – Q (P>Q): ha ez 0, akkor koherens.
 • Lack of Cohesion On Methods 5 (LCOM5): ha a metódusokat egy gráf csúcsainak tekintjük és a metódusokat akkor kapcsoljuk össze éllel, amennyiben azok használnak közös adattagot, vagy egyik hívja a másikat, akkor az LCOM 5 ennek a gráfnak az összefüggő komponenseinek számát adja meg.

Klónok

A klónok ismétlődő kódrészek (copy paste használat). A probléma velük az, hogy nehezítik a karbantarthatóságot. Olyan esetben, ha egy másolt kódrészben hibát fedezünk fel, azt minden másolatban javítani kell, ami sok klón esetén könnyen elmaradhat. A klónok ugyanakkor nem minden esetben jelentenek problémát. Például kódgenerátorok, GUI-k esetében a kapcsolódó metrikák magasak, mégsem tekintjük problémának.

 • Klón példányok (copy-paste részek) száma (Clone Instances - CI)
 • Klón osztályok száma (Clone Classes - CCL)
 • Klón lefedettség (Clone Coverage - CC): az adott elem klónlefedettségének aránya
 • Klón komplexitás (Clone Complexity - CCO)
 • Klón kora (Clone Age - CA) - mennyi elemzett verzió óta létezik az adott klón

Bad smell

kep

Olyan programrészek, amelyek önmagukban nem hibásak, de azokká válhatnak az életciklus valamely szakaszában. Érdemes kivizsgálni őket.

"Ha a hűtőt kinyitva kellemetlen szagokat érzünk, az lehet attól is, hogy romlott étel van benne, de az is lehet, hogy a párunk egy különleges sajtot vásárolt előző nap a szupermarketben és az okozza a szagokat."

Példák:

 • Data Class - adatosztály: csak adatmezőket és getter/setter párokat tartalmaz, nincs funkcionalitása
 • Feature Envy - attribútum irigység: egy metódus gyakrabban használja más osztály adattagjait, mint a sajátját
 • Large Class - nagy osztály, ezeket érdemes szétbontani
 • Lazy Class - lusta osztály, túlságosan kevés szerepe van
 • Long Method - hosszú eljárás, javasolt ezt is szétszedni
 • Long Parameter List - hosszú paraméterlista a metódus megértését, használatát nehezíti, fontoljuk meg a paraméterek beágyazását egy összetettebb struktúrába
 • Temporary Field - ideiglenes mező csak bizonyos esetekben tartalmaz értéket, más esetekben üres

Részletesebb lista

A programrészek átalakítását, azok funkcionalitásának megtartása mellett refaktorálásnak nevezzük.

Minőség értékelése

A minőség értékeléséhez minden esetben az adott fejlesztési team, illetőleg az ügyfelek elvárásait kell figyelembe venni. Az egyes minőségi mutatókat a közvetlenül mérhető metrikákból építsük fel, aggregáljuk azokat. Az így felépített mutatókból áll a minőség modell. Az egyes minőségi modellek abban térnek el egymástól, hogy mely metrikákat és milyen súllyal vesszük figyelembe.

Az értékelés során a kapott mutatószámokat nem önmagukban kell vizsgálni, hanem baseline megoldásokhoz viszonyítjuk őket. Ezek olyan szoftverek, amelyek minőségét a team jónak minősítette. A metrikák értékelését tehát minden esetben ezekhez a modellekhez mérten kell elvégezni, az elfogadási küszöbszámokat (quality gate) beállítani.

A minőség értékelése tehát nem azonos a metrikák közlésével, de még a küszöbszámokkal együtt tekintve sem. Minden esetben értékelni kell a kapott eredményt.

Példa:

Ha az orvos vérvételre küld, a laborvizsgálat eredménye -> metrikák halmaza Az orvos értékelése és az orvosi javaslat -> minőségmérés

Feladat

 • Vizsgáljuk meg projektünk minőségi mutatóit a SonarQube segítségével!
 • Keressünk kiugró értékeket!
 • Keressünk magas komplexitási metrikával rendelkező metódust! Mi lehet a magas komplexitás oka?
 • Találtunk-e bad smelleket? Milyen lehetséges kockázatokra utalhatnak?

Utolsó frissítés: 2023-02-02 18:28:39