Kihagyás

Általános követelmények

Repo gyökere

A továbbiakban a ,,/'' mindig a GitLab projekthez társított Git repository gyökerét jelzi.

Felkészítés az önálló munkára

A gyakorlat célja hogy a hallgató elsajátítsa az önálló munkavégzéshez szükséges szaktudást és képességeket. A jegy ennek sikerességét tükrözi. Azt hogy a leadott munka eléri-e a megfelelő minőséget és mennyiséget a gyakorlatvezető dönti el figyelembe véve az e honlapon meghatározottakat.

Anyagok leadása

Csak azt a leadott anyagot tudjuk figyelembe venni, ami a saját GitLab felhasználó segítségével került feltöltésere. Ez minden esetben a H-s azonosító, vagy az egyetemi LDAP belépés. Csak olyan commit-okat fogadunk el ami a hallgató saját, stud-os címéről készült. (Az Irinyi Kabinetben való használat esetén minden újraindítás után be kell állítani a Git user nevet és e-mail címet, ezzel elkerülve hogy az alapértelmezett felhasználó nevében szülessenek a commit-ok. Hogyan?)

A leadandók esetén a megadott névkonvenciókat szigorúan tartani kell. A névkonvenciót nem tartó leadás nem minősül elfogadott teljesítésnek (akkor sem, ha határidőig beérkezett).

Korábbi anyagok felhasználása

Minden leadandóban csak azok a részek fogadhatóak el új teljesítésnek, amik korábbi, a projekttel kapcsolatos teljesítésben még nem lettek leadva.

Végül a leadandók bemutatása során szigorúan tartani kell az időkeretet. Ne tervezzünk túl hosszú prezentációt!

Munkaidő követése

A hallgatóknak a munkájuk követésére minden a projektre szánt munkát a GitLab felületén könyvelni kell. A munkaidő könyvelés célja kettős. Egyrészt vezetése ösztönzi a hallgatót a rendszeres munkavégzésre, másrészt a tevékenység követésére és a problémák időben történő feltárásának is alkalmas eszköze.

A rendszeres munka és annak követése kötelező

A rendszeres munka és könyvelés hiányában pontlevonás jár.

A munkaidőt a GitLab projekt adott feladathoz tartozó issue-ja alá kell bejegyezni, részletes (legalább 1-2 mondatos) leírással. Minden hallgatónak a saját munkaidejét kell könyvelni. Ha a feladathoz még nem tartozik issue akkor létre kell hozni. Egy issue-ban több munkaidőt is be lehet jegyezni. Egy issue alá több hallgató is jelezheti az idejét, pl.: ha segített a társának, de a saját feladatait mindenkinek el kell látnia.

Miért jó ez nekem?

Vitás kérdések rendezése során a munkaidő könyvelés az egyik meghatározó tényező. A hallgatók munkájának követése a gyakorlatvezető számára is segítséget nyújt a hallgatók teljesítményének értékelésében.

Kiemelkedő teljesítmény jutalmazása

A gyakorlatvezető a kiemelkedő egyéni teljesítményt (kezdeményező készség, megfelelő kommunikáció, csapatvezetés, stb.) plusz ponttal jutalmazhatja.

Ezenkívül a kiemelkedő minőségű projektmunkákat a gyakorlatvezető előadás megajánlott jegyre javasolhatja az előadónál. A megajánlott jegy feltételei és megítélése az előadó által történik az általa meghatározott és hirdetett szabályok szerint.

Miért vállaljak nem kötelező feladatot?

A gyakorlatvezetők csak olyan hallgatók munkáját javasolják megajánlott jegyre, akik a gyakorlaton jeles (5) osztályzatot szereztek.

Váratlan helyzetek kezelése

Az értékelés után beérkező panaszokat nem fogadjuk el.

Bármilyen probléma esetén, a első előfordulás alkalmával tájékoztatni kell a gyakorlatvezetőt e-mailben, melyen minden érintett címezni kell (CC).

Pótlás, csúszás, hiányos anyag

Nomen est omen

Bármelyik kötelezőnek megjelölt leadandó vagy a kötelező pont hiánya esetén a hallgató elégtelen érdemjegyet kap.

Mivel a projektmunka folyamtos munkát igényel, és a leadandók pontos időpontja a félév elején kihirdetésre került, ezért a projektmunka pótlására nincs lehetőség. A projektmunka elvégzése előretervezést igényel a hallgatóktól. A projektmunka elvégzése a félév során folyamatos és az tanórákon túli munkát igényel. Az ipari projektekhez hasonlóan a nem megfelelő minőségű munka elvégzése a gyakorlat során is következményekkel jár. Ezen okok miatt a projektmunkák javítására nincs lehetőség.

A fentiektől eltérően a levelező tagozaton a leadandók, mérföldkövek ütemezését a félév rendjét figyelembe véve a gyakorlatvezető határozza meg.


Utolsó frissítés: 2023-01-20 13:15:16