Kihagyás

Feladatok áttekintése

A gyakorlat folyamatait a Gantt diagramra épülő esemény-lánc diagramok segítségével mutatjuk be. Ezek az ábrák az egyes feladatok időtartamát és időbeli elhelyezkedését is ábrázolják. Az diagramokon különböző nyilak jelölik az egyes (esetleg) bekövetkező eseményeket, melyek két félék lehetnek: rizikó (negatív) és lehetőség (pozitív). A diagramok értelmezésében az alábbi jelmagyarázat is segíthet.

jelmagyarázat

A gyakorlat folyamata a következő részekből áll.

Tananyag átadása

A tananyagot példákon keresztül fogjuk bemutatni, ami általában az óra első felében történik. Ezt követően a példák alapján mindenki bizonyos feladatokat fog végrehajtani az általa választott projektmunkával kapcsolatban. A hallgató a megszerzett ismeretekről zárthelyi dolgozat során ad számot. pontozás

Projektmunka elkészítése

A hallgatók projektmunka készítése során mélyítik el a példákon keresztül megszerzett szaktudást. A projektmunka készítése részben az órán és részben azon kívül történik.

Warning

A hallgató feladatai közé tartozik, hogy a gyakorlatvezető szakmai tanácsait figyelembe véve beossza az órán kívüli idejét.

projektmunka

A fenti ábra a projektmunka időbeosztását mutatja be heti bontásban. Természetesen a hallgató hamarabb is megkezdheti az egyes részek kidolgozását, mint a fenti ajánlás. pontozás

Warning

A határidők betartása továbbra is a hallgató felelőssége.

Az ábrán jelöltük az egyes feladatokat befolyásoló rizikó tényezőket (lefelé mutató nyilak) és a rájuk adható, ill. hatásaikat csökkentő lehetőségeket (felfelé mutató nyilak). Ezek elkerülését és kezelését a gyakorlatvezetők a hallgatókkal együtt végzik. Vegyük észre, hogy az egyes feladatok elhanyagolása esetén nincs lehetőség a probléma orvoslására.

Warning

Az egyes lehetőségek felhasználása csakis a gyakorlatvezetővel történő egyeztetés után lehetséges. Pl.: más issue választását a gyakorlatvezetőnek jóvá kell hagynia.

Mentorálás

A mélyebb ismeretek megszerzését és a korábbi hallgatók körében meglévő tudás terjedését mentorálás segítségével támogatjuk. A mentorálás történhet az órai feladatok megoldása során is, de általában tanórán kívüli tevékenység.

A mentor feladata, hogy segítse a hallgatótársait az általa korábban, vagy a félév során megismert témában. A segítség személyes vagy online megbeszélések során ill. segédanyagok publikálásán keresztül valósul meg. pontozás

Nem kell egyedül magadra venni minden terhet

Egy mentori témát összesen két hallgató választhat. A kiválasztott témában a teljesítéssel kapcsolatos felelősségük egyetemleges, de a teljesítéssel kapcsolatos feladatokat megoszthatják.

Az alábbi diagram a mentorálás javasolt heti időbeosztását mutatja.

mentoralas

Horgászni tanítsd meg, ne halat adj neki!

A mentornak nem feladat a hallgatók helyett elvégezni a feladatokat. A segítségnyújtás során koncentráljunk arra, hogy a hallgató társ saját maga oldja meg a feladatot. Gondoljunk arra, hogy a munkahelyén se fogja senki megoldani helyette a problémákat.

Kutatás

A kutatási munka célja hogy tudományos módszerekkel és bizonyítékokkal új módszereket hozzunk létre, vagy korábbi technológiákat használjunk fel ill. értékeljünk ki eddig ismeretlen módon vagy környezetben.

Csapatmunka

A hallgatók saját belátásuk szerint csapatban is megvalósíthatják a kutatási feladatot. Ez a csapatbeosztás nem vonatkozik a többi feladatra.

Egyéni értékelés

A csapattagok munkájának értékelése továbbra is egyénileg történik. A kutatómunkára szerzett pontot nem osztjuk szét, minden megfelelően aktív csapattag azonos pontszámot kap. Csapaton belüli problémákat azonnal jelezni kell.

A hallgatók feladata, hogy a gyakorlaton elvégzett munkák adatait felhasználva eddig ismeretlen jelenségeket vagy kapcsolatokat tárjanak fel a kurzussal kapcsolatban. A feladat során nem várjuk el hogy teljesen kidolgozott tudományos publikációt készítsenek, azonban létre kell hozni egy tervezetet, mely alapján további erőforrásokat (pl. időt) felhasználva a kutatása elvégezhető.

Javasoljuk, hogy a hallgatók a kutatás során készítsenek több prototípus jellegű támogató programot (szkriptet). Ezek segítik a módszer egyértelmű bemutatását és az lépések automatizálását. pontozás

kutatas

Kis lépések!

A kutatás céljának javasoljuk, hogy kisebb könnyen mérhető és ellenőrizhető hipotézist válasszatok. A legtöbb világraszóló tudományos eredmény rengetek apró lépés során jött létre.


Utolsó frissítés: 2023-02-03 16:18:21