Kihagyás

Értékelés

Elégtelen minősítést kap az a hallgató, aki nem éri el bármelyik feladatból vagy részfeladatból a kötelező pontszámokat (lásd lent), egyébként az érdemjegy az alábbiak szerint kerül megállapításra.

min. max. érdemjegy
90 166 jeles
75 89
50 74 közepes
40 49 elégséges
0 39 elégtelen

Pontozás

A gyakorlaton összesen 166 pont szerezhető (bizonyos részek választhatóak). Az egyes feladatok közötti pontok eloszlását az alábbi diagram mutatja.

Miért válasszak nem kötelező feladatot?

A további tudás és szakmai tapasztalatok megszerzése mellett, vegyük figyelembe, hogy a kötelező feladatok (zh és projektmunka) hibátlan teljesítésével csak jó minősítés szerezhető. A jeles érdemjegyhez további feladatok elvégzése szükséges.

pont-arany

Az egyes részekből elérhető minimális, kötelező és maximális pontszámokat az alábbi táblázatban soroltuk fel. Pluszpontokat a gyakorlatvezetők adják kiemelkedő teljesítményért.

Feladat Részfeladat Pontszám
Min. Kötelező Max.
Zárthelyi dolgozat 0 pont 18 pont 30 pont
Projektmunka Megvalósítás 0 pont 14 pont 25 pont
Projekt menedzsment 0 pont 14 pont 25 pont
Pluszpont 0 pont nincs 6 pont
Mentorálás Segédanyag összegyűjtése 0 pont nincs 16 pont
Segítségnyújtás -8 pont nincs 16 pont
Pluszpont 0 pont nincs 8 pont
Kutatás Kutatási terv 0 pont nincs 32 pont
Pluszpont 0 pont nincs 8 pont

Levelező tagozaton összesen 100 pont szerezhető, 30 pontot ér a zárthelyi dolgozat és 70 pontot a projektmunka. Az alábbi táblázatban a levelező tagozaton érvényes pontozás részletei láthatók:

Feladat Részfeladat Pontszám
Min. Kötelező Max.
Zárthelyi dolgozat 0 pont 18 pont 30 pont
Projektmunka Megvalósítás 0 pont 12 pont 25 pont
Minőségbiztosítás 0 pont 12 pont 25 pont
Projekt menedzsment 0 pont 10 pont 20 pont

Zárthelyi dolgozat

  • A gyakorlaton egy zárthelyi dolgozatot kell megírni.
  • Aki nem éri el a minimális pontot, javító zh-t írhat az egész féléves anyagból. Azonban ekkor csak a kötelező pontszám érhető el.
  • A zh a saját gyakorlat időpontjában, a gyakorlaton előre kihirdetett időpontban lesz.
  • A javító zh időpontja a szorgalmi időszak utolsó hete.
  • Minden egyéb esetben a hatályos TVSZ-ben leírtak érvényesek.

Projektmunka

Csak megfelelően aláírt commit-okat fogadunk el

Csak azt a leadott anyagot tudjuk az egyéni értékelés során figyelembe venni, ami a saját GitLab felhasználó segítségével került feltöltésere. Ez minden esetben a H-s azonosító, vagy az egyetemi LDAP belépés. Csak olyan commit-okat fogadunk el ami a hallgató saját, stud-os címéről készült. Hogyan?

A projektmunka elvégzése előretervezést igényel a hallgatóktól

Mivel a projektmunka folyamatos munkát igényel, és a leadandók pontos időpontja a félév elején kihirdetésre került, ezért a projektmunka pótlására nincs lehetőség.

A projektmunkák javítására nincs lehetőség

A projektmunka elvégzése a félév során folyamatos és az tanórákon túli munkát igényel. Az ipari projektekhez hasonlóan a nem megfelelő minőségű munka elvégzése a gyakorlat során is következményekkel jár. Ezen okok miatt a projektmunkák javítására nincs lehetőség. Betegség miatt előfordulhat, hogy hallgatók csúsznak a projektmunkával. A váratlan körülmény csak a körülmény idejében elvégzendő feladatnak a határidejét tudja befolyásolni és az elvégzendő munka mennyiségét illetve a további részek határidejét sem befolyásolja.

Mentorálás

Warning

Minimális követelmény nincs, de ha a hallgató elhanyagolja a feladatot pontlevonást kap (legrosszabb esetben -8 pontot).

Kutatás

  • A kutatási munkát a hallgatók végezhetik szabadon választott csapatban, de az értékelés ekkor is egyénileg történik. Minden csapattag azonos pontot kap a minimum és a maximum között. A csapat szervezése és a részfeladatok felosztása a hallgatók feladata.

Utolsó frissítés: 2023-02-07 05:37:40